O lubelski parkach krajobrazowych w prasie Donbasu

  • 31-10-2017

„Wieści Donbasu” to czasopismo ukazujące się od dekady w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w nakładzie (bagatela!) 50000 Egzemplarzy. Gazeta informuje mieszkańców obwodu o bieżących wydarzeniach w regionie i całym kraju, zamieszcza także materiały prezentujące tematykę wykraczającą poza granice Ukrainy. Takim właśnie jest artykuł „Europejskie doświadczenia: Parki krajobrazowe Lubelszczyzny” przygotowany przez pracownika Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Krzysztofa Wojciechowskiego. W artykule scharakteryzowane zostały lubelskie parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu, ich osobliwości przyrodnicze, historyczna kulturowe i turystyczne. Uzupełnieniem tekstu jest mapa obszarów chronionych pozostających w zarządzie ZLPK oraz kolorowe fotografie prezentujące nasze parki krajobrazowe. Ukazanie się drukiem niniejszego artykułu jest kolejnym owocem nieformalnej, ale bardzo owocnej współpracy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych z dyrekcją Regionalnego Parku Krajobrazowego Kramatorski w obwodzie donieckim. To dzięki staraniom dyrektora tego parku, Pana Igora Żyrowa tekst mógł zostać wydrukowany. Współpraca obu instytucji, mimo, że dość krótka przyniosła już nie mało pozytywnych efektów.

W tłumaczeniu artykułu na język ukraiński nieocenioną pomoc okazała studentka geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie – Sofija Login, której autor wyraża serdeczne podziękowania. Artykuł jest pierwszym z cyklu prac o lubelskich parkach krajobrazowych i innych obszarach chronionych w naszym województwie oraz sposobach zarządzania nimi, których druk planowany jest na łamach ukraińskiej prasy. Kolejny tekst, który ukaże się wkrótce dotyczył będzie stricto działalności Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Zapraszamy na stronę internetową czasopisma: http://www.vesti.dn.ua/

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK