Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Nowe tablice informacyjne w „biurowych” parkach

  • 21-11-2019

W parkach krajobrazowych podlegających bezpośrednio pod Biuro Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie zostały ustawione nowe tablice informacyjne i graniczne.

 

Dwa z siedemnastu naszych parków krajobrazowych (Skierbieszowski i Krzczonowski) podlegają bezpośrednio pod Biuro ZLPK. To niemal bliźniacze, wyżynne parki krajobrazowe położone na terenie dwóch mezoregionów. Są one niczym dwa płuca po dwóch stronach „kręgosłupa”, którym jest rzeka Wieprz. Wyniosłość Giełczewska jest lewym „płucem”, Działy Grabowieckie zaś prawym. Oba te wybitnie wyżynne obszary są do siebie dość podobne, choć jeden ma charakter bardziej grzęd z równoleżnikowo biegnącymi dolinami rzecznymi, drugi zaś jest płaskowyżem, z którego rzeki wypływają niemal we wszystkie strony. Ale oba te regiony są jednymi z najwyższych na Wyżynie Lubelskiej, oba przykryte są grubą warstwą lessu, pod którym kryją się pokłady skał wapiennych. W obu spotykamy jary, debry i wąwozy, murawy kserotermiczne i buki w drzewostanach. Podobieństwo obu parków sięga i tego, że niektóre wsie nazywają się ta samo (Żuków, Olszanka), a kościoły w głównych miejscowościach obu parków (Krzczonowie i Skierbieszowie) są nawet pod takim samym wezwaniem (Wniebowzięcia NMP) i z tego samego okresu. Przypadek? …

W ostatnim czasie oba parki wzbogaciły się o taką samą ilość tablic informacyjnych (2) i granicznych (3).W Krzczonowskim Parku Krajobrazowym nowe tablice informacyjne stanęły: koło pięknego drewnianego kościoła w Pilaszkowicach (Gmina Rybczewice) oraz koło Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim. Tablice graniczne zaś zostały ustawione przy drodze z Częstoborowic do Izdebna (wschodnia granica Parku), w Dąbiu (południowa granica Park) i w Krzczonowie przy kompleksie Lasu Piotrkowskiego (zachodnia granica Parku).

W Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym tablica informacyjna stanęła przy Urzędzie Gminy w Starym Zamościu (nie zauważy jej tylko ten, kto przeoczy też … niewielką żółtą skrzynkę robiącą wyjątkowo drogie fotografie o wyjątkowo kiepskiej jakości, wszyscy inni albo już zaczną hamować przed owa skrzynką albo jeszcze się nie rozpędzą po jej minięciu). Druga z tablic stanęła na pięknym zielonym (co nie jest już tak częstym zjawiskiem) skwerze w samym centrum Kraśniczyna (informacja o naszych działaniach zalazła się na stronie gminy Kraśniczyn: http://www.krasniczyn.lubelskie.pl/news,603,informacja-wojta-gminy.html). Natomiast tablice graniczne zostały ustawione w miejscowości Podwysokie (wschodnia granica Parku w gminie Skierbieszów), Żuków (południowo-wschodni kraniec Parku na terenie gminy Miączyn) oraz na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Lubelskiej w m. Dębowiec w gminie Skierbieszów. Tutaj zamieniliśmy starą, zniszczoną tablice graniczną na nową.  

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym ustawienie tablic przebiegło szybko i sprawnie. Tradycyjnie już dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu mogły powstać i te stawiane w tym roku tablice, jak i dziesiątki innych ustawionych w latach poprzednich we wszystkich 17 parkach krajobrazowych Województwa Lubelskiego. Kierujemy swoje podziękowania na ręce Pani Moniki Grzesiuk, Wójt Gminy Kraśniczyn, Pani Elżbiety Masicz – Wójt Gminy Rybczewice, Pana Waldemara Raczyńskiego – Wójta Gminy Stary Zamość oraz władz gminy Jabłonna: Pani Wójt Magdaleny Sałek-Lewczyk i Pana Marcina Pastuszaka – Zastępcy Wójta Gminy Jabłonna, Pani Katarzyny Krzywickiej, dyrektor Centrum Kultury Gminy Jabłonna, a także na ręce wszystkich dobrych ludzi, którzy pomogli dobrym słowem, radą albo … koparko-ładowarką.

 

Pewni jesteśmy, że nowe tablice będą dobrze służyły mieszkańcom gmin oraz wszystkim, którzy będą odwiedzać nasze „biurowe” parki krajobrazowe.

 

tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK