Nowa ścieżka edukacyjna w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym

W największym parku krajobrazowym województwa lubelskiego pojawiła się nowa ścieżka edukacyjno-spacerowa.

                Ścieżka edukacyjno-spacerowa „Skierbieszów-Dulnik-Zawoda-Broczówka” została przygotowana przez pracownika biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Krzysztofa Wojciechowskiego przy współpracy dr Anny Cwener, specjalistki Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Ścieżka ma za zadanie wzbogacić sieć ścieżek w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym. Jest drugą tego rodzaju ścieżką w Parku. Ma długość 8,25 km. Na jej trasie znajduje się 5 tablic informacyjnych.

Ścieżka bierze początek w centrum Skierbieszowa na placu pomiędzy Urzędem Gminy Skierbieszów a pomnikiem walki i męczeństwa gdzie zlokalizowana jest pierwsza tablica informacyjna. Dalej ścieżka przebiega ulicą Rynek a następnie ulicą Nadrzeczną i jej przedłużeniem w kierunku do Dulnika. Tutaj, koło cmentarza z I Wojny Światowej znajduje się druga tablica informacyjna opisująca ten obiekt zabytkowy. Turysta pozna okoliczności, w jakich powstał ów cmentarz i kto na nim spoczywa. Następnie ścieżka skręca w prawo, w kierunku doliny Wolicy. Tutaj przy stawach na Dulniku ustawiono kolejną tablicę informacyjną. Zawarte są na niej wiadomości dotyczące rzeki Wolicy, jej zlewni a także walorów przyrodniczych i obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy. Następnie ścieżka biegnie przez most na Wolicy do drogi powiatowej. Tu skręca na prawo i biegnie dalej prawym brzegiem doliny Wolicy. Z trasy tej można podziwiać z jednej strony panoramę doliny z oddalonymi wzgórzami i Skierbieszowem, z drugiej zaś falisty krajobraz Działów Grabowieckich. O geologii i geomorfologii tego obszaru informuje kolejna tablica ustawiona za pierwszymi zabudowaniami wsi Zawoda. Tutaj ścieżka skręca ostro na północ w drogę polną. Biegnie nią pomiędzy polami i przed niewielkim kompleksem leśnym skręca w prawo unosząc się wraz z terenem i osiągając najwyższą kulminację o wysokości ok. 230 m n.p.m. Stąd roztacza się piękny widok na dolinę Wolicy i krajobraz rolniczy wokół. Następnie ścieżka opada w dół, skręca w prawo i biegnie w niewielkim oddaleniu od zalesionego zbocza, na którym znajduje się rezerwat Broczówka. Przy pierwszych zabudowaniach wsi Broczówka znajduje się ostatnia z tablic informacyjnych. Zawiera ona treści dotyczące rezerwatu i położonego obok zbiornika wodnego. Tutaj ścieżka kieruje się na południe, mijając zbiornik skręca w prawo i drogą polną dociera znów do miejscowości Zawoda. Tu koło krzyża z 1949 r. skręca w lewo na drogę powiatową i nią, przez most na Wolicy, dociera do Skierbieszowa.

Ścieżka ma za zadanie przede wszystkim zapoznanie z walorami przyrodniczymi i historycznymi tej części Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Jednak z uwagi na to, że w większości przebiega po drogach asfaltowych z powodzeniem może być także wykorzystywana jako ścieżka rowerowa, spacerowa czy do nordic-walking. Ścieżka została wykonana w ramach zadania „Przez edukację i turystykę do poznania i ochrony Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Obecnie przygotowywany jest także przewodnik po tej ścieżce, który w jeszcze obszerniejszym zakresie przedstawi jej walory. Warto dodać, że w ramach w/w zadania została opracowana i wydana drukiem pierwsza w historii mapa przyrodniczo-turystyczna Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Prócz wspomnianych działań w roku bieżący w ramach kolejnego, współfinasowanego przez WFOŚiGW w Lublinie zadania „Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych i granicznych w parkach krajobrazowych województwa lubelskiego oraz tablic informacyjno-edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej wraz z przewodnikami” ustawiono 5 tablic granicznych Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowościach: Rozdoły, Małochwiej Duży, Orłów Drewniany Kolonia, Borowina Starozamojska i Kukawka. 

Ścieżka i mapa Skierbieszowskiego PK została zaprezentowana przez pracownika Biura ZLPK, Krzysztofa Wojciechowskiego na falach Katolickiego Radio Zamość w audycji prowadzonej przez red. Joannę Mazurek. Audycja jest dostępna pod linkiem:

http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/7601,krzysztof-wojciechowski

Ścieżka została przygotowana w ścisłej współpracy z Gminą Skierbieszów za co władzom gminy i pracownikom UG w Skierbieszowie składamy serdeczne podziękowania. Nie jest to pierwsza i z całą pewnością nie ostatnia wspólna inicjatywa ZLPK i Gminy Skierbieszów.

Na koniec warto jeszcze dodać, że nowa ścieżka została już „sprawdzona bojem” przez najmłodszych mieszkańców gminy Skierbieszów. To jednak temat na osobny artykuł.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski oraz z Archiwum Katolickiego Radio Zamość