Niepodległość. Dziedzictwo. Pamięć

Pod takim tytułem odbyła się w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju konferencja historyczno-przyrodnicza.

Konferencji zorganizowana 6 listopada br. zgromadziła liczne grono uczniów ZSL w Biłgoraju, a także wielu gości. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowali: Jolanta Kiszka z Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Lubelskim i Krzysztof Wojciechowski z Biura ZLPK w Lublinie.

Konferencja rozpoczęła się uroczystą Mszą Święta w kościele p.w. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Następnie uczestnicy udali się do budynku ZSL, w którym odbyła się sesja referatowa. Poprzedziło ją jednak wręczenie odznaczeń Polskiego Towarzystwa Leśnego zasłużonym pracownikom Lasów Państwowych. Następnie do grona PTL przyjęto ponad 40 nowych członków. Tym samym lubelski oddział PTL stał się jednym z najliczniejszych w kraju.

Kolejnym punktem programu było widowisko artystyczne poświęcone 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Widowisko to pod opiekuńczym okiem nauczycieli przygotowali uczniowie ZSL. Ubrani w stroje z różnych epok wspaniale oddali ducha czasów zaborów i niepodległościowy entuzjazm.

Po części artystycznej przyszedł czas na część referatową. Sesję otworzył prof. Andrzej Grzywacz z Zarządu Głównego PTL w Warszawie referatem „Las obszarem wartości społecznych”. Po nim wystąpił Marian Kurzyna z PTTK w Biłgoraju z wykładem nt. wkładu leśników w odzyskanie niepodległości. Wykład był tym ciekawszy, że Pan Marian jako znany i ceniony regionalista skupił się na postaciach związanych z regionem Roztocza i Puszczy Solskiej. Ostatnią prezentację przygotował … uczeń Technikum Leśnego Mateusz Kasiak przybliżając postać Jana Miklaszewskiego, wybitnego naukowca, leśnika i polityka związanego także z lasami Ordynacji Zamoyskiej. Konferencja zakończyła się dyskusją i obiadem.

Należy podkreślić, że sesje tego rodzaju organizowane od szeregu lat przez ZSL w Biłgoraju są niezwykle cenne. Poszerzają bowiem znacznie wiedzę o obszarze Puszczy Solskiej i Roztocza, na terenie których położonych jest 5 parków krajobrazowych administrowanych przez ZLPK. Wyrazy uznania należą się przede wszystkim Pani Barbarze Serafin – dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju za to, że dostrzega potrzebę wszechstronnego kształcenia młodych leśników i daje im możliwość poszerzenia swoich horyzontów poprzez tego rodzaju konferencje.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK