Przeskocz do treści Przeskocz do menu

MŁODZI ARTYŚCI FOTOGRAFII

  • 29-10-2019

 Pracownicy Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” mieli zaszczyt w dniu 22 października 2019 roku uczestniczyć w wernisażu wystawy konkursu fotograficznego „Las i mokradła” w ramach projektu LIFE 13 Nat/PL/ 000032 „W zgodzie z naturą- LIFE+ dla Lasów Janowskich.

    Wernisaż odbył się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie. Wydarzenie miało formę spotkania kameralnego  połączonego ze zwiedzaniem wystawy fotografii.

    Głównym celem wernisażu było podsumowanie działań edukacyjnych Regionalnej Szkoły Ochrony Przyrody projektu  LIFE-Lasy Janowskie PL, promującej walory przyrodnicze obszarów Natura 2000 Lubelszczyzny i Podkarpacia, ze szczególnym uwzględnieniem terenu realizacji projektu – kompleksu leśnego Lasów Janowskich, poprzez rozwijanie zainteresowań przyrodniczych młodego pokolenia oraz doskonalenie umiejętności w zakresie fotografii przyrodniczej.

    Punktem kulminacyjnym wydarzenia było oficjalne ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Las i mokradła” oraz wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym. W konkursie brała udział młodzież szkolna z terenu województwa Lubelskiego i Podkarpackiego. Młodzi uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali także  wydawnictwa projektu: kalendarze i plakaty na rok 2020, w których dla uhonorowania uczniów za ich sukces w konkursie, wykorzystano wyróżnione prace.

    Zwieńczeniem wydarzenie było zwiedzanie wystawy fotografii konkursowych  - spośród 300 nadesłanych prac wybrano 100 najlepszych.

    W spotkaniu oprócz laureatów wraz z opiekunami uczestniczyli nauczyciele zaangażowani w działania Regionalnej Szkoły Ochrony Przyrody, przedstawiciele beneficjenta, partnerów wspierających, sympatyków projektu, przedstawiciele wykonawcy oraz lokalnych mediów.

 

Tekst: M. Piech ZLPK OZ w Janowie Lubelskim

Zdjęcie: T. Wąsik RDOŚ