Międzynarodowy Geopark „Polesie”

We Lwowie ukazała się artykuł nt. projektowanego Międzynarodowego Geoparku „Polesie”, którego współautorami są pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

 

W dniach 5-7 października br. odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Zasoby przyrodnicze regionu: problemy wykorzystania, rewitalizacji i ochrony”. Konferencja została zorganizowana z okazji 30 rocznicy istnienia Katedry Racjonalnego Wykorzystania Zasobów Naturalnych i Ochrony Przyrody Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Sesja plenarna konferencji miała miejsce na fakultecie geograficznym LUN im. I. Franki, zaś sesje wyjazdowe w Parku Narodowym „Beskidy Skolskie” oraz w Zapowiedniku Historyczno-Kulturowym „Tustań”.

Plonem sesji jest obszerna monografia pokonferencyjna licząca bez mała 400 stron. Znalazł się w niej artykuł pt.: „Międzynarodowy geopark ‘Polesie’ (Ukraina-Polska-Białoruś) – perspektywiczny obiekt europejskiej sieci geoparków UNESCO”. Pracę przygotował międzynarodowy zespół, w skład którego weszli pracownicy LUN im. Iwana Franki: prof. Lidia Dubis, Oksana Szewczuk i Sofia Lohin oraz pracownicy ZLPK: Justyna Jędruch i Krzysztof Wojciechowski. Artykuł ukazał się w języku ukraińskim i ma charakter przyczynkarski. Wskazuję na możliwości i potrzebę utworzenia Międzynarodowego Geoparku „Polesie” w oparciu o Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”. Jest to pionierska praca, bowiem o Polesiu pod kątem utworzenia tu międzynarodowego geoparku dotychczas nikt nie pisał. Mamy nadzieję, że idea ta wzbudzi zainteresowanie w zainteresowanych kręgach i w przyszłości zostanie wdrożona.

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK