Malowania tablic ciąg dalszy

  • 26-08-2019

W ubiegłym tygodniu pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych wraz ze stażystami, wybrali się do dwóch Parków Krajobrazowych: Krzczonowskiego i Skierbieszowskiego. Kontynuowali oni prace konserwatorskie infrastruktury edukacyjnej na podlegających im obszarach chronionych.

 

Swoją pracę zaczęli od wyjazdu na teren Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszą tablicą poddaną renowacji była ta w Kamiennym Wąwozie. Stoi ona przy zespole przyrodniczo-krajobrazowym o tej samej nazwie i ścieżce edukacyjnej "Cieszynianka". Dawne wyrobisko skał wapiennych jest niezwykle cenne przyrodniczo. Oprócz wspomnianych już skał wapiennych, w których możemy odnaleźć odciski skorupiaków, występuje tu także lublinit – minerał będący swoistą odmianą kalcytu. Na skraju wyrobiska rośnie unikalny w skali Lubelszczyzny, bo w naszym województwie występuje tylko 2 stanowiskach, dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L.). Miejsce jego występowania, jak i innych rzadkich roślin wokół objęte jest od 2017 roku ochroną czynną prowadzoną przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Po tablicy w Kamienny Wąwozie przyszedł czas na tę przy drodze do Krzczonowa. Jest ona ustawiona przy głazie narzutowym, który jest objęty ochroną jako pomnik przyrody oraz w Nowinach Żukowskich, gdzie również jest pomnik przyrody w postaci głazu. W Krzczonowskim Parku Krajobrazowym zabiegom konserwatorskim poddano jeszcze dwie tablice. Jedna w Krzczonowie, przy drodze prowadzącej do tamtejszych kurhanów oraz w Piotrkówku przy remizie OSP opisująca pobliskie źródła.

Kilka dni później ta sama ekipa pracowników Biura ZLPK i stażystów wybrała się z tym samym celem do drugiego Parku Krajobrazowego. W Izbicy znajdującej się w otulinie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego pomalowano pierwszą z tablic. Następnie udano się do Skierbieszowa, gdzie przy dębie bezszypułkowym odnowiono kolejną tablicę.

Sam przejazd pomiędzy tablicami obfitował w malownicze widoki wzgórz i krajobrazu pożniwowego. Przy drodze prowadzącej do Rezerwatu "Głęboka Dolina" odnowiono trzecią tablicę,  Rezerwat ten ma za zadanie chronić lessowe wąwozy oraz lasy grądowe z bukiem występującym na granicy zasięgu oraz licznie występujące gatunki chronione jak wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.) czy gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)​.

Ostatnią tablicą, którą poddano zabiegom konserwatorskim przez naszych pracowników była ta w Kornelówce przy wieży widokowej. Pracę umilały nam niesamowite widoki na Kotlinę Zamojską i sam Zamość, ale także w drugą stronę na krajobraz kulturowy łączący elementy rolnicze i lasy.

Pracownikom Biura ZLPK przy pomocy stażystów w ostatnim czasie udało się przemalować 13 tablic w dwóch parkach krajobrazowych.

 

Tekst: Aleksandra Kaźmierczuk

Zdjęcia: Dawid Majewski