Krasnobrodzki Park Krajobrazowy – osobliwości geologiczne

  • 21-09-2018

„Osobliwości geologiczne w parkach krajobrazowych Roztocza – Krasnobrodzki Park Krajobrazowy” to folder opracowany we współpracy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych i Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Wydawnictwo zawiera rzetelnie opracowane wiadomości dotyczące przeszłości geologicznej Roztocza. Autorami tekstu są: prof. Teresa Brzezińska-Wójcik (UMCS),dr Łukasz Chabudziński (UMCS), Małgorzata Ciuryło (ZLPK OZ w Zamościu), dr Marcin Kozieł (Biuro ZLPK).

Założeniem autorów jest przygotowanie serii tego typu publikacji dotyczących pozostałych parków krajobrazowych położonych na Roztoczu. Ta przedstawia 10 wyjątkowych pod względem geologicznym miejsc  Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Wydawnictwo zawiera również mapy i zdjęcia tematyczne.

Jak piszą we wstępie Autorzy „publikację tę szczególnie polecamy nauczycielom, gdyż prezentowany obiekty są świetnymi miejscami do prowadzenia lekcji geologii lub geografii w terenie”

Wszystkich, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę geologiczną o regionie, a także innych zainteresowanych zapraszamy do siedziby Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 (trzecie piętro).

 

                                                                                                                          Tekst: ZLPK OZ w Zamościu