Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Konkurs plastyczny „Spotkania z przyrodą im. Jerzego Ostaszewskiego”

Data startu: 29-04-2019 , data zakończenia: 31-05-2019

Dotyczy: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych ze szkół, leżących na terenie gmin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” i jego otuliny. Jego celem jest promocja walorów przyrodniczych tego parku, rozwijanie zainteresowań uczniów światem przyrody i jego różnorodnością,  kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody a także rozwijanie zdolności plastycznych.

Konkurs skierowany jest do uczniów z podziałem na trzy kategorie wiekowe:

- uczniowie klas I-III,

- uczniowie klas IV-VI,

- uczniowie klas VII-VIII i klasy III gimnazjalnej.

W Regulaminie konkursu zawarte są tematy prac i zasady uczestnictwa. 
Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konkursie!

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Na prace czekamy do 31 maja 2019r., należy je dostarczyć do siedziby naszego ośrodka lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Podlaskim,
ul. Piłsudskiego 10, 21-505 Janów Podlaski.