Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Konkurs plastyczny "Roztocze malowane - co skacze, biega i fruwa"

Data startu: 26-04-2019 , data zakończenia: 24-05-2019

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież z do udziału w konkursie plastycznym  „Roztocze malowane – co skacze, biega i fruwa”. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej lub przestrzennej nawiązującej do hasła konkursowego.

Konkurs ma na celu  propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki przyrodniczej, zachęcenie do poznawania i obserwacji przyrody w najbliższej okolicy oraz promocję twórczości plastycznej.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę (plastyczną lub przestrzenną). Nadesłane prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • I grupa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
  • II grupa – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • III grupa – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość

do 24 maja 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy.