Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Konkurs plastyczny „Rowerem po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym”

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie zapraszają dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie do udziału w konkursie plastycznym „Rowerem po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym”.

Celem Konkursu jest promocja walorów Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych dzieci i młodzieży.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę w dowolnie wybranej technice plastycznej, w formacie nie mniejszym niż A3, przedstawiającą wycieczkę rowerową po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – uczniowie nauczania wczesnoszkolnego,
  • II grupa – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • III grupa – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Prace konkursowe należy złożyć osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie w terminie do 30 maja 2019 r.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego

pobierz, przeczytaj uważnie i wypełnij