KONFERENCJA ŚRODOWISKO INFORMACJI 2018

22 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się IV edycja konferencji Środowisko Informacji. Głównymi organizatorami wydarzenia były: Ministerstwo Środowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Całość przedsięwzięcia została sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja Środowisko Informacji jest największym w Polsce (cyklicznym) wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem cyfrowych danych i informacji o środowisku i jego ochronie.

Tematem przewodnim konferencji jest aktywny dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie gromadzonych m.in. przez resort środowiska, samorządy, organizacje pozarządowe oraz współpraca i wymiana dobrych praktyk korzystania z danych, z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Adresatami konferencji są przedstawiciele administracji rządowej, urzędnicy samorządowi, organizacje pozarządowe, prawnicy, naukowcy, przedsiębiorcy branż środowiskowych oraz wszyscy, którzy mają lub będą mieli potrzebę wykorzystania danych o środowisku.

Konferencja była podzielona na siedem sesji tematycznych: Administracja, Innowacje, Krajobraz, Lasy, Miasta, Teledetekcja, Zagrożenia.
W wydarzeniu aktywnie uczestniczył pracownik Biura ZLPK Marcin Kozieł, który wygłosił referat pt. „Wykorzystanie GIS w zarządzaniu i promocji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych”. Prezentacja została przygotowana przez zespół w skład, którego wchodzą pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr Łukasz Chabudziński, mgr Mateusz Zawadzki, mgr Paulina Owczarek (Pracownia Geoinformacji). W referacie zostały zaprezentowane m.in.: wyniki analiz widoczności i dostępności wybranych obiektów turystycznych na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć w zakładce KONFERENCJA w Ekoportalu. 

Tekst: Marcin Kozieł, Biuro ZLPK

 

Poniżej do pobrania Program konferencji Środowisko Informacji 2018, w wersji podstawowej i wersji z abstraktami poszczególnych wystąpień.