JARMARK KRÓLEWSKI W RYBCZEWICACH

Rybczewice to gmina w powiecie świdnickim położona na terenie malowniczego Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. To tu rokrocznie odbywają się uroczystości urodzinowe Jana III Sobieskiego i wydawany na jego cześć „Jarmark Królewski”.

Tereny te mocno związane z Janem III Sobieskim – przez Rybczewice przebiega szlak „Jana III Sobieskiego” a w pobliskich Pilaszkowicach znajduje się dwór – letnia rezydencja Jana III Sobieskiego wraz z założonym przez niego osobiście ogrodem i parkiem. Liczne zabytki historii: kościoły, pałace, dwory, młyny wodne wpisują się idealnie w krajobraz Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego: falistych wzgórz pokrytych polami i sadami porzeczkowymi, łąk wypełniających doliny rzeczne oraz zalesionymi wąwozami.

  Jarmark Królewski promuje ten region poprzez zjazd grup rekonstrukcyjnych: wojów i rycerzy, którzy dają pokaz dawnych ubiorów, broni białej i palnej z XVII w., warsztatów rękodzielniczych, garncarskich i kulinarnych.

Postanowiliśmy skorzystać z zaproszenia Pani Elżbiety Masicz – Wójta Gminy Rybczewice i również dołożyć cegiełkę do promocji tego regionu. Przyroda i kultura łowiecka królowała na stoisku Koła Łowieckiego Nr 67 „Krogulec” w Lublinie i Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie.  Tutaj można było poczęstować się ulotkami o Krzczonowskim Parku Krajobrazowym, obejrzeć wystawę obrazów o tematyce przyrodniczej i łowieckiej, przyjrzeć się eksponatom rodzimych gatunków zwierząt występujących na tym terenie, spróbować wyrobów wędliniarskich z dzika, sarny i jelenia oraz pożywić się żurkiem.

 Dzieci mogły uczestniczyć w konkursie plastycznym: „Przyroda Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego”. Wyniki konkursu i rozdanie nagród odbyło się na scenie głównej, gdzie przedstawiciele Koła Łowieckiego i Parków Krajobrazowych wręczyli zwycięzcom cenne nagrody i upominki.

 

Tekst i zdjęcia: Paweł Łapiński (ZLPK OE-M w Brzeźnie)