Jak rodzime rasy mogą chronić przyrodę?

O tym w jakiś sposób rodzime rasy zwierząt mogą chronić przyrodę rozmawiano podczas konferencji naukowej „Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej”.

Konferencja odbyła się dnia 6 czerwca br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i … na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Udział w niej wzięli naukowcy z całej Polski, a także przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z ochroną przyrody. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentował pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski.

Podczas przedpołudniowej sesji referatowej, która odbyła się w budynku Agro II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów poświęconych rodzimym rasom zwierząt, projektowi BIOSTRATEG, roślinności zbiorowisk na obszarach wypasanych przez rodzime rasy zwierząt hodowlanych oraz regionalnym produktom żywnościowym. Sesja ta zakończyła się lunchem i degustacją produktów mlecznych.

Następnie uczestnicy konferencji przejechali do Iłowca położonego w gminie Skierbieszów na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj mieli okazję naocznego zapoznania się z efektami działań zmierzających do wykorzystania rodzimych ras zwierząt hodowlanych w ochronie siedlisk łąkowych. To tu właśnie od trzech lat istnieje stado bydła białogrzbietego, które wypasa łąki na obszarze Natura 2000 Dolina Wolicy. Pod pięknym skierbieszowskim niebem uczestnicy dowiedzieli się także w czym leży unikalność największego i najmłodszego parku krajobrazowego województwa lubelskiego – Skierbieszowskiego PK. W krótkim wystąpieniu przybliżył im te malownicze tereny pracowni Biura ZLPK. Czego zaś nie udało się, z powodu braku czasu, przekazać słownie, to sami będą mogli doczytać, bowiem każdy otrzymał nowowydany przewodnik po parku i jego mapę.

Z Iłowca zebrani przemieścili się do Skierbieszowa, gdzie w Gminnym Ośrodku Kultury miała miejsca dalsza referatowa część konferencji. Powitał uczestników konferencji gospodarz terenu – Wójt Gminy Skierbieszów – Stanisław Sokal. Sesja zakończyła się bardzo miłą uroczystością świętowania jubileuszu pracy twórczej dr hab. Anny Szymanowskiej. Jubileusz jak i całą konferencję uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”. Całe wydarzenie zakończyło się także obfitą, uroczystą kolacją.

Konferencja była okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat możliwości wykorzystania rodzimych ras zwierząt hodowlanych w czynnej ochronie przyrody. Wyjazd terenowy pokazał, że takie działania są możliwe i już realizowane. Osobną wartością dodaną było to, iż sama wizyta na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego (dla wielu uczestników był to zupełnie nowy teren) przy pięknej pogodzie ukazała urok tego unikalnego zakątka Lubelszczyzny. Wierzymy, że osoby biorące udział w konferencji zechcą tu powracać.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK