Etap gminny konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski w Sitnie

W najmłodszym, największym i – nie ma co ukrywać – najpiękniejszym z lubelskich parków krajobrazowych odbył się etap gminny konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

 

Etap ów nieczęsto jest organizowany zwłaszcza obecnie, kiedy szkoły w gminach zostały zwykle „zredukowane” do jednego zespołu szkół, który z reguły znajduje się w miejscowości gminnej. Inaczej jednak było w tym roku w gminie Sitno, której północna część leży w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

Dnia 14 grudnia br. punktualnie o godzinie 10.00 w sali lustrzanej Zespołu Szkół w Sitnie stanęły ze sobą w szranki dwie drużyny uczniów: gospodarze – drużyna Zespołu Szkół w Sitnie oraz goście – reprezentacja Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Jarosławcu. Gości można już nazwać weteranami, bo również w ubiegłym roku drużyna uczniów przygotowania do konkursu przez Panią Krystynę Ściborek brała udział w etapie parkowym w Skierbieszowie. W tegorocznym etapie gminnym w Sitnie zwyciężyli debiutanci, czyli reprezentacja z Zespołu Szkół w Sitnie. Jednakże oczywiście nie możemy mówić o pozostałych uczniach, że są przegrani bowiem konkurs ma tak naprawdę za zadanie szerzenie wiedzy o parkach krajobrazowych, to jest jego naczelnym celem zaś sama rywalizacja drużyn pokazuje jedynie, kto wie o parkach nieco więcej niż inni.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki, zaś reprezentacja ZS w Sitnie 11 stycznia 2019 roku spotka się w Skierbieszowie z drużynami Zespołu Szkół im. Henryka Sieniewicza w Grabowcu i Gimnazjum w Skierbieszowie.

Na koniec, w imieniu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, chciałbym serdecznie podziękować uczniom za udział w konkursie, nauczycielkom przygotowującym uczniów do konkursu: Pani Krystynie Ściborek z Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Jarosławcu i Pani Barbarze Ostapińskiej z Zespołu Szkół w Sitnie, za poświęcony czas i zachęcanie uczniów do udziału w konkursie. Przede wszystkim jednak wielkie podziękowania należą się Pani Monice Duras, dyrektor Zespołu Szkół w Sitnie za gościnne przyjęcie, doskonałą organizację konkursu oraz wolę dalszej aktywnej współpracy z ZLPK. Pewni jesteśmy, że będzie ona owocna dla obu stron i z pożytkiem dla Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

 

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

fotografie, Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK, Archiwum ZS w Sitnie