Dzień krajobrazu w parku księżnej Izabeli

  • 24-10-2018

Spacery krajobrazowe to główny element obchodów Dnia Krajobrazu – realizowany jest równolegle w wielu miejscach na terenie całej Polski. Jednym z wielu spacerów był spacer zorganizowany dla uczniów puławskich szkół przez V Wydział Spraw Terenowych w Kazimierzu Dolnym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego i Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Spacer odbył się 21 października po terenie, znajdującego się na obszarze otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Zespołu Parkowo-Pałacowego Czartoryskich w Puławach. W nawiązaniu do jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie pod opieką przewodników: dr. Andrzeja Pawłowskiego (RDOŚ) i Michała Zielińskiego (ZLPK) odkrywali wątki patriotyczne w puławskim ogrodzie. Spacer rozpoczął się na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich gdzie przedstawiona została historia pałacu, a przede wszystkim postać  Izabeli Czartoryskiej – twórczyni założenia parkowego, wybitnej patriotki, kolekcjonerki, mecenasa sztuki, założycielki pierwszego polskiego muzeum. Tablice pamiątkowe umieszczone na ścianach pałacu pozwoliły przedstawić uczestnikom spaceru także innych bohaterów polskiej historii związanych z Puławami m.in. Krystyny Krahelskiej, Józefa Piłsudskiego czy Tadeusza Kościuszki. Uczestnicy spaceru  odwiedzili także funkcjonującą w pałacu Bibliotekę Rolniczą, gdzie mogli podziwiać XIX wieczne wydania książek poświęconych kształtowaniu ogrodów czy kolekcjonerstwu polskich pamiątek narodowych. W parku pałacowym z kolei odwiedzić można było, udostępnioną do zwiedzania specjalnie z okazji Dnia Krajobrazu, Świątynię Sybilli. To właśnie ta budowla będąca kopią antycznej Świątyni Westy z Tivoli uważana jest za pierwsze polskie muzeum, w którym księżna Czartoryska gromadziła pamiątki z polskiej przeszłości. Świątynia była też miejscem wielu wydarzeń historycznych – to m.in. pod nią studenci puławskiego Instytutu Rolniczego składali przysięgę idąc do Powstania Styczniowego. Kolejnymi obiektami na trasie spaceru były: Domek Gotycki – kolejne muzeum pamiątek narodowych oraz Grota Puławska – czyli dawna kopalnia wapienia przebudowane na „romantyczną jaskinię”, która była miejscem spotkań konspiratorów w okresie zaborów. W ramach spaceru znalazło się też czas na przyrodnicza grę terenową poprowadzoną przez pracowników Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego podczas, której można było nauczyć się rozpoznawać gatunki drzew porastające łachę wiślaną. Puławski spacer krajobrazowy relacjonowany był przez Telewizję Lublin (Panorama Lubelska z dnia 22 października) oraz przez Radio Lublin.

Tekst: Michał Zieliński

Zdjęcia: Piotr Deptuś