• 01-08-2019

     Teren Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” kryje wiele gatunków roślin i zwierząt. W dalszym ciągu jednak różnorodność występowania fauny i flory na jego terenie nie przestaje nas zaskakiwać.

   W ostatnich dniach dzięki współpracy z RDOŚ w Janowie Lubelskim pracownicy parku mogli odkryć dawno nie spotykaną w Lasach Janowskich roślinę – pływacza. W Polsce ten gatunek występuje głównie na północy kraju, a bardzo rzadko na niżu. Roślina jest umieszczona na Czerwonej Liście roślin i grzybów Polski w grupie gatunków narażonych na wyginięcie .Pływacz objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Żyje pływając w wodzie (nie posiada korzeni), zasiedla sadzawki, rowy, stawy, odnogi rzek, zagłębienia na torfowiskach i brzegi jezior

    Naszego janowskiego pływacza odkryliśmy dzięki bobrom, które na starorzeczu rzeki Czartosowa. zbudowały tamę i utworzyły zastoisko wodne, które upodobał sobie pływacz.

    Roślina ta jest jedną z niewielu owadożernych odżywiających się owadami wodnymi. Łodyga pływacza (dł. 10-20 cm.) zróżnicowana na część pływającą, zieloną, oraz ziemną (zakorzeniającą się) bezbarwną, o dł. 3-20 cm. Liście łodygi pływającej długości 4-20 mm. Szerokości 7-32 mm. Bardziej ciekawe i fascynujące są liście części bezbarwnej z łatkami bocznymi przekształconymi w 1-5 pęcherzyków długich do 5 mm. Pułapki pływaczy to pęcherzyki z klapką otwieraną do wnętrza.

Roślina wypompowuje płyn z pułapki, wskutek czego w jej środku jest niższe niż ciśnienie wody na zewnątrz. Przy podrażnieniu klapki lub specjalnych włosków pułapka otwiera się w ułamku sekundy zasysając do środka wodę wraz z ofiarą. Pułapka uwalnia enzymy trawienne i rozkłada ofiarę. W zależności od wielkości owada trawienie trwa od kilku godzin do kilku dni.

    Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak fascynująca i rzadka roślina zadomowiła się w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie”.          

 

Tekst : M. Piech ZLPK Janów Lubelski  

Zdjęcia: T. Wąsik RDOŚ w Janowie Lubelskim