Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Artur Tabor Honorowym Obywatelem Gminy Jedlnia-Letnisko

Dnia 10 maja br. w Jedlni-Letnisko odbyła się uroczystość nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jedlnia-Letnisko” Arturowi Taborowi.

Tragicznie zmarły przed 9-ciu laty Artur Tabor był wybitnym polskim fotografem i filmowcem przyrody o międzynarodowej sławie. Był też mieszkańcem Jedlni-Letnisko położonej u wrót Puszczy Kozienickiej koło Radomia. W piątkowe popołudnie w gościnnych progach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko zgromadziło się bardzo liczne grono osób. Obecna była Rodzina Artura Tabora: małżonka Jolanta i córka Monika, brat Jacek z rodziną, rodzicie i teściowa; władze gminy Jedlnia-Letnisko: Wójt i Rada Gminy, przedstawiciele władz samorządowych wyższego szczebla, Anna Kwiecień poseł na Sejm RP, a także leśnicy z Nadleśnictwa Zwoleń, Kozienice, Radom, przedstawiciel RDLP w Radomiu, pracownicy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, redaktor naczelny pisma „Brać Łowiecka”, wiceprezes wydawnictwa „Prószyński i spółka”. Wśród gości obecni byli również przedstawiciele lokalnych środowisk, w tym kościoła, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, sołtysi, przyjaciele i znajomi. Bardzo silną była „delegacja lubelska” w skład której weszli przyjaciele Artura: Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Wojciech Duklewski - Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Krzysztof Wojciechowski reprezentujący Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Rafał Siek – filmowiec i fotograf przyrody, wieloletni współpracownik Artura. Obecność delegacji z Lubelszczyzny wytłumaczyć można słowami … samego Artura. W jednym z udzielonych wywiadów na pytanie, z którym z regionów, które fotografował i filmował wiążą się najmilsze wspomnienia odpowiedział: „Zdecydowanie Bug i Wisła – tu się wychowałem i tu zrozumiałem pewne rzeczy. Tam są światy najbliższe memu sercu: przestrzeń, dzikie zwierzęta, życzliwi ludzie, drewniane domy, płoty, stare drzewa, drewniane łodzie, pola, łąki, krowy, konie. Fantastyczne światy, pokazujące nam, jak można żyć w zgodzie z naturą dobrze dla nas i dla otaczającej przyrody.”

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, której przewodziła Przewodnicząca Rady, Pani Sylwia Moskwa. Zebranych przywitał gospodarz terenu – Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski. Przedstawił on także postać Artura Tabora, jego działalność i osiągniecia. Uczestnicy uroczystości mieli okazję posłuchać wywiadu z Arturem Taborem pt.: „Moja droga życia”. Krótkie wystąpienie o charakterze wspomnieniowym wygłosił także Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusz Sławecki. Rada Gminy Jedlnia-Letnisko przez aklamację przyjęła uchwałę w sprawie przyznania Arturowi Taborowi tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jedlnia-Letnisko”. Okolicznościowy grawerton wręczył Jolancie Tabor Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko. Podczas uroczystości został także odczytany list, który skierowała do Wójta i Rady Gminy, a przez nich do wszystkich uczestników wydarzenia, Pani Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W liście podkreślone zostały silne i różnorodne związki Artura Tabora z Lubelszczyzną i jej parkami krajobrazowymi.

Uroczystości towarzyszyła także wstawa zdjęć Artura Tabora oraz jego wydawnictw: albumów fotograficznych i filmów przyrodniczych.

Pamięć o ludziach, nawet tak wybitnych jak Artur Tabor, trwa tylko tak długo jak długo jest pielęgnowana. Wydarzenie tego rodzaju, jak to piątkowe są formami utrwalania tej pamięci. Artur wszedł do zacnego grona Honorowych Obywateli Gminy Jedlnia-Letnisko (wraz z śp. red. Andrzejem Zaleskim i sp. bp Stefan Siczek). Dlatego wszyscy przyjaciele Artura i miłośnicy jego pięknych filmów i fotografii  chylą czoło w geście wdzięczności dla Wójta i Rady Gminy Jedlnia-Letnisko za podjęcie takiej inicjatywy i nadanie Arturowi tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jedlnia-Letnisko”. Pamięć o takich zacnych osobach należy pielęgnować także poprzez regularną pracą organiczną. Stąd też niezmiernie raduje, że w Gminie Jedlnia-Letnisko prowadzony jest cykl warsztatów dla uczniów, o życiu i twórczości Artura Tabora:

http://www.jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&dzialy=4&akcja=artykul&artykul=5892

Formą owej „pracy organicznej” są również coroczne konkursy fotograficzne jego imienia organizowane przez WBP im. H. Łopacińskiego, które wspiera także ZLPK (w roku bieżącym odbędzie się trzecia edycja konkursu). Również regularnie wykorzystywane do edukacji przyrodniczej filmy i albumy Artura („Podlaski Przełom Bugu”, „Małopolski Przełom Wisły”, „Sowy Polski” i inne) służą i temu, by pamięć o ich twórcy trwała.

Jako Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – instytucja, która zajmuje się w pierwszej kolejności ochroną przyrody, jesteśmy szczególnie predestynowani do uczynienia zadość wołaniu Artura „Nie pozwólmy temu światu zginąć”, które zostało zawarte w ostatnim jego albumie „Bug. Pejzaż nostalgiczny”. Staramy się nie pozwolić zginąć temu pięknemu światu przyrody.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Fotografie: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK, z Archiwum Gminy Jedlnia-Letnisko, ze strony www.arturtabor.pl

 

Z relacją z wydarzenia oraz galerią zdjęć można się także zapoznać na stronie Gminy Jedlnia-Letnisko:

http://www.jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=4&artykul=5896&akcja=artykul&fbclid=IwAR1d4-LRBDujU_VgBv9q9eFbZQe_xXs0uFQZTV5y7qk4L04F3XwUEu7CCvg