20 października Dniem Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła dzień 20 października Dniem Krajobrazu. To właśnie tego dnia podpisano Europejską Konwencję Krajobrazową.

Europejska Konwencja Krajobrazowa została sporządzona we Florencji 20 października 2000 roku. Jest jedynym aktem międzynarodowym w całości dedykowanym tematyce krajobrazu. Przez Polskę została zatwierdzona 27 września 2004 roku, a w życie weszła 1 stycznia 2005 roku. Celem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie współpracy europejskiej w tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeń, specjalistów i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej. Zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Strony konwencji są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, na obszarach chronionych jak również kulturowych, będących pod opieką między innymi Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, zostaną zorganizowane spacery krajobrazowe. Głównym celem spaceru jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu: min. jaki ma charakter, jakie pełni funkcje, co go ukształtowało i dlaczego warto go chronić. 

Tegorocznym tematem przewodnim Dnia Krajobrazu jest „Woda w krajobrazie”. Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie, przy współpracy z RDOŚ w Lublinie Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym oraz Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim zorganizują spacer po ścieżce przyrodniczej „Kleniewo”, w Chodelskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Trzymamy kciuki za dobrą pogodę, a wszystkim uczestnikom życzymy zadowolenia z przemierzonych tras.