Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Projekty krajowe

Zestawienie projektów dofinansowanych przez WFOŚiGW w Lublinie w 2020 roku.

Organizacja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Opis projektu:

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” mogą brać uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Parków Krajobrazowych wraz z otulinami mieszczącymi się w granicach województwa lubelskiego. Konkurs corocznie obejmuje 5 etapów (szkolny, gminny, parkowy, wojewódzki i ogólnopolski), podczas których drużyny reprezentujące szkołę rozwiązują zadania dotyczące ogólnej wiedzy przyrodniczej, ekologii, ochrony środowiska oraz wiedzy o parkach krajobrazowych.

W 2020 roku odbyła się XIX edycja ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Każdego roku bierze w niej udział blisko 1 500 uczniów ze szkół średnich (liceów i techników) z terenu województwa lubelskiego. Olimpiada składa się z 3 etapów: podstawowego, okręgowego i centralnego. Zakres merytoryczny konkursu obejmuje ekologię klasyczną, ochronę przyrody i środowiska, gospodarkę rolną i leśną oraz zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z tą tematyką.

W 2020 roku odbyła się 35 edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W wyniku realizacja zadania zostały osiągnięte następujące efekty:

 1. ekologiczny: podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej, propagowanie wiedzy przyrodniczej, upowszechnianie wiedzy dotyczącej obszarów chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych województwa lubelskiego.
 2. rzeczowy: zakup nagród rzeczowych dla laureatów, uczestników i opiekunów konkursu i Olimpiady

Termin realizacji: 2 stycznia 2020 r. – 26 czerwca 2020 r.

Forma dofinansowania: dotacja

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Wkład własny: 5 190,57 zł

więcej o konkursie link

więcej o Olimpiadzie link


Tablice informacyjne i graniczne w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazowych województwa lubelskiego

Opis projektu:

Obowiązkiem organu sprawującego nadzór nad parkami krajobrazowymi oraz obszarami chronionego krajobrazu jest umieszczanie urzędowych tablic granicznych ww. form ochrony przyrody. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych sukcesywnie umieszcza nowe lub wymienia stare tablice graniczne na administrowanym obszarze. Równie ważnym aspektem działalności ZLPK jest „prowadzenie edukacji przyrodniczej społeczeństwa (mieszkańców oraz turystów)”, a także „popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu”. Realizacji tych zadań służą tablice informacyjne w parkach krajobrazowych. Oprócz funkcji edukacyjnej mają one niezaprzeczalny walor informacyjny i są powszechnie wykorzystywane przez turystów oraz zorganizowane grupy szkolne uczestniczące w zajęciach terenowych prowadzonych przez edukatorów ZLPK.

W ramach ww. zadania zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i ustawienie w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu województwa lubelskiego 32 szt. tablic granicznych.

Wykaz tablic granicznych:

 1. Poleski Park Krajobrazowy – 6 szt.
 2. Krzczonowski Park Krajobrazowy – 2 szt.
 3. Skierbieszowski Park Krajobrazowy – 2 szt.
 4. Strzelecki Park Krajobrazowy – 8 szt.
 5. Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” – 4 szt.
 6. Kozłowiecki Park Krajobrazowy – 2 szt.
 7. Nadwieprzański Park Krajobrazowy – 2 szt.
 8. Nadbużański Obszar Chroniony Krajobrazu – 4 szt.
 9. Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” – 1 szt.
 10. Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” – 1 szt.
 1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i ustawienie w parkach krajobrazowych województwa lubelskiego 16 tablic informacyjnych oraz wymiana 1 planszy na tablicy informacyjnej.

Wykaz tablic informacyjnych:

 1. Krzczonowski Park Krajobrazowy – 2 szt.
 2. Skierbieszowski Park Krajobrazowy – 5 szt.
 3. Strzelecki Park Krajobrazowy – 4 szt.
 4. Poleski Park Krajobrazowy – 4 szt.
 5. Kozłowiecki Park Krajobrazowy – 1 szt.

Wykaz plansz na tablicach informacyjnych:

 1. Kozłowiecki Park Krajobrazowy – 1 szt.

Termin realizacji: 26 czerwca 2020 r. – 30 września 2020 r.

Forma dofinansowania: dotacja

Kwota dofinansowania: 17 600,00 zł

Wkład własny: 55 006,90 zł

więcej o nowych tablicach granicznych link


„Odkrywcy Parków Krajobrazowych”

Opis projektu:

„Odkrywcy Parków Krajobrazowych” to cykl pięciu wydarzeń, które odbyły się na terenie działalności Ośrodków Zamiejscowych Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w miejscowościach: Chełm, Szczebrzeszyn, Janów Lubelski, Janów Podlaski oraz Lubartów.

Celem akcji była popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego lubelskich c parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu wśród dzieci i młodzieży, mieszkańców, a także odwiedzających województwo lubelskie.

Organizatorami wydarzenia były: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Termin realizacji: 19 września 2020 r. – 29 września 2020 r.

Forma dofinansowania: porozumienie

Kwota dofinansowania: 44 884,03 zł

Wkład własny: 45 295,76 zł

więcej o Odkrywcach w Chełmie link


„Konferencja z okazji 25-lecia Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”

Opis projektu:

Z okazji 25-lecia utworzenia Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego została zorganizowana multimedialna konferencja , której celem była popularyzacja jego walorów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych i turystycznych, a także prezentacja działalności ZLPK na jego terenie oraz innych instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych. Do udziału w konferencji w charakterze referentów zaproszono ekspertów z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Nadleśnictwa Krasnystaw. Swoje działania zaprezentowały samorządy z terenu Parku, a także inne instytucje i organizacje, które na jego terenie funkcjonują (Fundacja Świętego Kiliana, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”).

Skierbieszowski Park Krajobrazowy jest najmłodszym i największym parkiem krajobrazowym województwa lubelskiego.

Organizatorami konferencji były: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Termin realizacji: 30 listopada 2020 r.

Forma dofinansowania: porozumienie

Kwota dofinansowania: 15 500,00 zł

Wkład własny: 16 325,22 zł

więcej o konferencji link