Przeskocz do treści Przeskocz do menu

WYNIKI ETAPU OKRĘGOWEGO XXXV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Dnia 28 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Na podstawie protokołów przekazanych do Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie z przeprowadzenia etapu podstawowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się 9 stycznia 2020 r. do etapu okręgowego zakwalifikowało się 74 uczniów z 36 szkół średnich położonych na terenie województwa lubelskiego.

Do etapu okręgowego XXXV OWE, polegającego na przygotowaniu  samodzielnej  pracy badawczej na temat: „Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania,  wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian” przystąpiło 25 uczniów.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prof. dr hab. Bogusława Sawickiego – Przewodniczącego Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych (Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) w składzie:

  • Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
  • Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • Dr Jolanta Rodzoś – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej.
  • Dr Grażyna Szymczak – Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  • Dr Joanna Szczęsna – Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  • Dr Anna Maria Wójcik – Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej w Muzeum Zoologicznym. Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

po analizie indywidualnej nadesłanych prac wybrała siedmiu laureatów etapu okręgowego XXXV OWE:

MIEJSCE I: V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (klasa 2, profil biologiczno-chemiczno-angielski). Tytuł pracy: Przywrócenie równowagi w lokalnym środowisku poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych w gminie Niemce”.

MIEJSCE II: II Liceum Ogólnokształcące im. Hetamana Jana Zamoyskiego w Lublinie (klasa 2, profil biologiczno-chemiczno-matematyczny). Tytuł pracy: Jak ograniczyć niską emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w dzielnicy Miasta Lublin – Ponikwoda”.

MIEJSCE III: I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju (klasa 1, profil medyczny). Tytuł pracy: „Analiza i ocena problemu wysokiego poziomu niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Biłgoraja i okolic, oraz praktyczny plan zmierzający do jego rozwiązania”.

MIEJSCE IV: II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie (klasa 1, profil medyczny). Tytuł pracy: „Hałas komunikacyjny drogowy… i co dalej?”

MIEJSCE V: Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie (klasa 2, profil policyjny). Tytuł pracy: „Wpływ gospodarki człowieka na równowagę biologiczną w wodach Zalewu Żółtańce”.

MIEJSCE VI: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie (klasa 2, profil biologiczno-chemiczny). Tytuł pracy: „Ochrona bioróżnorodności powiatu hrubieszowskiego w obliczu zmniejszających się zasobów wodnych”.

MIEJSCE VII: II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie (klasa 2, profil biologiczno-chemiczny). Tytuł pracy: „Pszczoły – zagrożenia i plan naprawczy”.

Autorzy tych prac otrzymają od GK OWE w Warszawie tytuł finalisty XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. O terminie i miejscu przekazania nagród sfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych laureaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Paweł Łapiński (ZLPK OE-M w Brzeźnie)