Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Strzelecki Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1983
Powierzchnia 12026,00 ha
Otulina 11486,00 ha
Położenie Polesie Wołyńskie / Obniżenie Dubieńskie; Wyżyna Wołyńska / Grzęda Horodelska; Polesie Zachodnie / Dolina Środkowego Bugu
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Chełmie

O parku

Park chroni zwarty kompleks Lasów Strzeleckich wraz z fragmentem doliny Bugu.

Położenie administracyjne (powiat/gminy): Powiat chełmski / Dubienka (wiejska), Białopole (wiejska); Powiat hrubieszowski / Horodło (wiejska), Hrubieszów (wiejska)

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego

Obszar jest słabo urzeźbiony i ma charakter równinny – bardziej urozmaicona jest jedynie południowo-wschodnia część otuliny parku, gdzie różnice wzniesień dochodzą do kilkudziesięciu metrów. Rzeźba terenu kształtowana była przez procesy akumulacji, głównie typu jeziornego, lodowcowego i rzeczno-lodowcowego. Dlatego w krajobrazie tego terenu występują głównie równiny akumulacyjne w niewielkim stopniu przeobrażone przez denudację, rozcięte płytkimi i często niewyraźnymi dolinami rzecznymi. Najbardziej czytelną formą jest rozległa dolina Bugu, osiągająca największą szerokość w północnej części Parku. Ta naturalna rzeka tworzy na tym odcinku liczne zakola oraz starorzecza zwane „bużyskami”. Jej dolina wypełniona jest głównie półnaturalnymi łąkami wilgotnymi, miejscowo urozmaiconymi pozostałościami lasów łęgowych. Mniejsze rzeki Parku to Wełnianka płynąca wzdłuż jej zachodniej granicy i Ubrodownica, która przecina poprzecznie główny kompleks leśny.