Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Strzelecki Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1983
Powierzchnia 12026,00 ha
Otulina 11486,00 ha
Położenie Polesie Wołyńskie / Obniżenie Dubieńskie; Wyżyna Wołyńska / Grzęda Horodelska; Polesie Zachodnie / Dolina Środkowego Bugu
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Chełmie

Flora

Na omawianym obszarze dominują żyzne siedliska leśne. Wyróżniono tu 12 typów siedliskowych lasu, wśród których dominują las świeży, las mieszany świeży i las wilgotny, mniejszy jest tu udział olsów, lasów mieszanych, borów mieszanych, borów świeżych. W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy, sosna i grab. Jako domieszki występują brzoza, jawor, osika, jesion, lipa drobnolistna, olsza czarna. Większość drzewostanów charakteryzuje się wielogatunkowym składem i wielopiętrowością. Charakterystycznym gatunkiem runa lasów Strzeleckiego Parku Krajobrazowego jest barwinek pospolity. Nasadzenia sosnowe, stosowane w minionych latach, nie wpłynęły w dużym stopniu na skład gatunkowy runa, które w dużym stopniu pozostało typowo grądowe. Inną osobliwością jest występowanie sosny tzw. matczańskiej, stanowiącej lokalny ekotyp tego gatunku. Charakteryzuje się ona dachówkowato odstającą korą. Dolinę Bugu zajmował niegdyś łęg wierzbowo – topolowy, który odtworzył się naturalnie po ukraińskiej stronie doliny Bugu. W parku stwierdzono występowanie 35 gatunków roślin objętych ochroną prawną. Na obszarach leśnych rośnie obuwik pospolity, buławniki wielkokwiatowy i czerwony, mieczyk dachówkowaty, lilia złotogłów. Objęte częściową ochroną pluskwica europejska, parzydło leśne. Na łąkach można spotkać: pełnika europejskiego, goździka pysznego, starodub łąkowy oraz bardzo rzadki, posiadający jedynie kilka stanowisk w kraju groszek szerokolistny.