Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Poleski Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1983
Powierzchnia 5113,00 ha
Otulina 16954,00 ha
Położenie Polesie Zachodnie / Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Garb Włodawski
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Chełmie

Turystyka

Na omawianym obszarze infrastruktura turystyczna jest rozbudowana. W dużym stopniu jest ona związana z Poleskim Parkiem Narodowym. Poznanie walorów Parku ułatwiają odcinki szlaków pieszych wyznaczonych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: czerwonego Szlaku Partyzanckiego biegnącego przez miejscowości Załucze Stare – Zawadówka – Wytyczno – Urszulin, czarnego biegnącego przez Sosnowicę i Jamniki, żółtego Szlaku Krawędziowego Poleskiego Parku Narodowego od Wołoskowoli przez Załucze Stare do miejscowości Grabniak. Przez Polski Park Krajobrazowy wytyczono także fragment ścieżki przyrodniczej „Spławy”. Na uprawiających turystykę kwalifikowaną czeka „Poleski Szlak Konny”, który poprowadzono przez południowe fragmenty Parku. Wzdłuż południowej granicy obszaru chronionego prowadzi szlak rowerowy regionu lubelskiego Lublin – Wola Uhruska. Poznanie walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych ułatwia Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym, w którym znajduje się m. in. bogate w eksponaty zbiory: archeologiczne, etnograficzne, historyczne, przyrodnicze. Przy Ośrodku przygotowano także ścieżkę dydaktyczną „Żółwik”. Poza tym po zachodniej części Parku przebiega także szlak rowerowy „Śladami wschodnio-słowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubelskim", który prezentuje obiekty i miejsca związane z prawosławiem na terenie Polesia Zachodniego. Bazę noclegową zapewniają trzy schroniska Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Urszulinie, Sosnowicy i Starym Brusie, zajazd Drob w Urszulinie oraz liczne kwatery agroturystyczne. Warto zwrócić uwagę na rozwijającą się turystykę przyrodniczą, zwłaszcza birdwatching. Gospodarstwem specjalizującym się w tego rodzaju turystyce jest „Agroturystyka Polesie”.