Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Poleski Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1983
Powierzchnia 5113,00 ha
Otulina 16954,00 ha
Położenie Polesie Zachodnie / Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Garb Włodawski
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Chełmie

Dziedzictwo kulturowe

W Parku lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie zachowały się obiekty, świadczące o wysokich walorach kulturowych tego regionu. Praktycznie w każdej miejscowości zachowała się drewniana zabudowa wiejska, często pochodząca z początku XX w. Malowniczym elementem krajobrazu jest wiatrak typu koźlak z końca XIX w. w Zawadówce. W miejscowości gminnej Parku Starym Brusie znajduje się klasycystyczny kościół rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z pocz. XIX w. z ciekawą, wybudowaną obok dzwonnicą na planie trójkąta. W miejscowości tej znajdują się również pozostałości XVIII w. zespołu dworsko-parkowego z zachowanymi XIX w. obiektami: rządcówką, spichlerzem, drewnianym czworakiem konstrukcji sumikowo-łątkowej oraz kapliczką.

W Wytycznie znajduje się miejsce pamięci największej bitwy Polsko – Rosyjskiej II Wojny Światowej, gdzie żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza zostali zaatakowani przez Armię Czerwoną. W Wytycznie znajduje się również drewniany kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli, który został zbudowany w latach 1947–1949 z budynku dawnego kościoła luterańskiego należącego wcześniej do kolonistów niemieckich. Około 5 km na północ od Poleskiego Parku Krajobrazowego znajduje się Hola – miejscowość, w której można zwiedzić muzeum etnograficzne i skansen z m.in. wiatrakiem typu „koźlak” z 1934 r. W centralnej części wsi znajduje się XIX wieczna cerkiew prawosławna p.w. Paraskewii i Św. Antoniego Peczerskiego. Również 5 km, tyle że na zachód od północnych granic Parku znajduje się miejscowość gminna Sosnowica z klasycystycznym kościołem parafialnym p.w. Świętej Trójcy z przełomu XVIII/XIX w. oraz zespołem dworsko-parkowym hetmana polnego litewskiego Józefa Sosnowskiego z II połowy XVIII w. Najcenniejszymi zabytkami tego zespołu są oficyna dworska i pozostałości murowanego alkierza dawnego dworu z połowy XVIII wieku. W Sosnowicy znajduje się również bizantyjsko-klasycystyczna prawosławna cerkiew p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z końca XIX w., wybudowana według projektu carskiego architekta Wiktora Syczowa.