Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie

Rok utworzenia 1990
Powierzchnia 11816,00 ha
Otulina 14095,00 ha
Położenie Polesie Zachodnie / Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Zaklęsłość Sosnowicka
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Lubartowie

Formy ochrony przyrody

Na terenie Parku utworzono rezerwat wodno-torfowiskowy „Jezioro Brzeziczno” (87,46 ha), który chroni dystroficzne jezioro z otaczającym je torfowiskowym płem. Występuje tu głównie turzyca bagienna, nitkowata, obła oraz miejscami przygiełka biała. Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest występowanie rzadkiej roślinności owadożernej: aldrowandy pęcherzykowatej oraz trzech gatunków rosiczek - okrągłolistnej, długolistnej i pośredniej. Bezdrzewny pas torfowiska przejściowego przechodzi w torfowisko wysokie typu kontynentalnego, na którym zaobserwować można pośród karłowatych sosen rosnące krzewinki: bagno pospolite, borówki czy żurawinę błotną. Spośród charakterystycznych roślin wysokotorfowiskowych duży udział ma wełnianka pochwowata, modrzewnica zwyczajna i kilka gatunków torfowców. Miejscami spotkać można fragmenty boru bagiennego i bór sosnowy. Na żyźniejszym siedlisku występuje bór mieszany sosnowo - dębowy.

Do miejsc przyrodniczo cennych należą również obszary projektowanych rezerwatów przyrody. Są to m.in.: faunistyczny rezerwat „Gościniec”; wodno-torfowiskowy rezerwat Mytycze; wodno-torfowiskowy rezerwat Łukietek; wodno-torfowiskowy rezerwat „Uroczysko Uściwierskie”; wodno-torfowiskowy rezerwat „Jezioro Bikcze”. Tą formą ochrony przyrody zamierza się objąć również fragment doliny Bobrówki.

Na obszarze Parku zlokalizowanych jest 6 pomników przyrody. Są to sędziwe drzewa usytułowane wokół kościoła parafialnego w gminie Ostrów Lubelski.

Użytki ekologiczne występują dość licznie (18 na obszarze Parku i 4 w strefie jego osłony). Do ważniejszych z nich należą użytki ekologiczne „Uściwierz”, „Staw Morawczyński” oraz „Jezioro Gumienek”, „Czarne Uścimowskie”.

W granicach parku znajdują się również obszary sieci Natura 2000: SOOS „Jezioro Brzeziczno”, SOOS „Jeziora Uściwierskie”, SOOS „Ostoja Parczewska”, SOOS „Jelino”, SOOS Ostoja Poleska”, OSOP „Lasy Parczewskie”, OSOP „Dolina Tyśmienicy” oraz OSOP „Polesie”.