Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1988
Powierzchnia 9390,00 ha
Otulina 30794,00 ha
Położenie Roztocze / Roztocze Środkowe
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Flora

Ponad 60% powierzchni Parku zajmują lasy. Mimo prowadzonej od stuleci gospodarki leśnej, w wielu miejscach zachowały one charakter lasu pierwotnego. Dominującym zespołem jest bór świeży, w którym głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Szata roślinna charakterystyczna dla tego zespołu zawiera rzadkie rośliny górskie takie jak: widłak wroniec, nerecznica szerokolistna, czartawa drobna, podrzeń żebrowiec, starzec Fuchsa, przenęt purpurowy. Lasy liściaste reprezentowane są w Parku przez niewielkie płaty buczyny karpackiej (Jacnia, Szur). Do ciekawszych gatunków runa tego zbiorowiska należą: żywiec gruczołowaty, wilczomlecz migdałolistny, żywokost bulwiasty , szałwia lepka . W dolinie rzeki Wieprz wykształciły się olsy. W okolicach Hutek i Podklasztoru występują cenne zbiorowiska torfowiskowe ze specyficznymi gatunkami roślin. Są to: widłak torfowy, rosiczka okrągłolistna, wąkrota zwyczajna, przygiełka biała , turzyca strunowa. Na prawym brzegu doliny Wieprza w Krasnobrodzie oraz na skraju lasu na południowy-wschód od Jacni spotkać można niewielkie zbiorowiska roślinności kserotermicznej, w których występują m.in.: oman szlachtawa, czyściec kosmaty, ożanka właściwa. Spośród pozostałych, rzadszych gatunków warto wymienić zimoziół północny, śnieżyczkę przebiśnieg, a także kilka gatunków storczyków.