Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1990
Powierzchnia 6121,00 ha
Otulina 7432,00 ha
Położenie Nizina Południowopodlaska / Równina Lubartowska
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Lubartowie

O parku

Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzono w celu ochrony Lasów Kozłowieckich – największego kompleksu leśnego w okolicach Lublina w pobliżu Kozłówki – wraz ze śródleśnymi łąkami, bagnami, stawami i enklawami rolniczo-osadniczymi.

Położenie administracyjne (powiat/gminy): Powiat lubartowski / Kamionka (wiejska), Lubartów (wiejska); Powiat lubelski / Niemce (wiejska)

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

Obszar Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego obejmuje swoim zasięgiem kompleks leśny Lasy Kozłowieckie oraz towarzyszące mu śródleśne łąki, bagna i stawy. Otoczony jest przez tereny rolniczo-przemysłowe. Teren parku ma charakter równinny. Wyraźniejsze akcenty w monotonnej rzeźbie terenu stanowią wydmy, niewielkie wzgórza morenowe oraz doliny rzeczne. Deniwelacje w obrębie parku dochodzą do 50 metrów. Najwyżej wzniesiona jest południowo-wschodnia część parku, gdzie wysokości bezwzględne osiągają wartość 195-202 m npm, ku zachodowi teren łagodnie opada aż do 155 m npm w rejonie stawów w Samoklęskach. Największą powierzchnię parku zajmują tereny o wysokości rzędu 170 – 180 m npm. Sieć wodna parku i jego otuliny tworzą niewielkie rzeczki: Minina, Krzywa Rzeka, Parysówka, Pracz i ciek spod Nasutowa. Główną rzeką parku jest Minina, która bierze swój początek w Majdanie Krasienińskim. Kilkakrotnie zmienia swój kierunek w miejscach gdzie zbiera swoje dopływy: w Dąbrówce, gdzie uchodzi Krzywa Rzeka, w Samoklęskach, gdzie uchodzi Pracz, w Kierzkówce gdzie Minina łączy się z Parysówką, będącą główną rzeką północnej części otuliny. Ok. 20 km na północ od parku Minina uchodzi do Wieprza – największej rzeki Lubelszczyzny.

Zwarty kompleks Lasów Kozłowieckich tworzą jeden z największych ekosystemów leśnych w słabo zalesionej centralnej i zachodniej części województwa lubelskiego. Stąd też Kozłowiecki Park Krajobrazowy ma charakter typowo leśny. Lasy obejmują ponad 90 % jego powierzchni. Z kolei w otulinie parku przeważają użytki rolne: pola, łąki i pastwiska. Na terenie parku znajdują się też stawy rybne: staw w Starym Tartaku, Wzory i niewielki zespół stawów Stróżek. W otulinie znajduje się też rozległy kompleks stawów w Samoklęskach.