Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1990
Powierzchnia 6121,00 ha
Otulina 7432,00 ha
Położenie Nizina Południowopodlaska / Równina Lubartowska
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Lubartowie

Flora

Drzewostany chronione w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym wyróżniają się dużą różnorodnością, zarówno pod względem składu gatunkowego, jak i struktury wiekowej i piętrowej. Na sporych powierzchniach zachowały walory lasu o charakterze naturalnym. Dominują lasy mieszane i bory mieszane, a na niewielkich powierzchniach występują bór suchy, bór wilgotny, bór bagienny oraz olsy i łęgi. Największa wartość przyrodniczą mają lite drzewostany dębowe, występujące w rezerwacie „Kozie Góry” i jego sąsiedztwie, oraz starodrzewy sosnowo-dębowe. Liczne rosnące w parku pojedyncze dęby bezszypułkowe osiągają tu imponujące pomnikowe rozmiary. Dąb bezszypułkowy występuję tu na wschodniej granicy swojego zasięgu.

Na uwagę zasługuje również runo leśne, w którym spotyka się wiele gatunków rzadkich i chronionych, wśród nich podkolan biały, podkolan zielonawy, lilia złotogłów, kruszczyk błotny, wawrzynek wilczełyko, zdrojówka rutewkowata, śnieżyczka przebiśnieg czy bluszcz pospolity. Spośród innych rzadkich gatunków występują tu ponadto takie rośliny górskie jak: ciemiężyca zielona, i tojad dzióbaty.

Rzadkie rośliny torfowiskowe i błotne reprezentują m.in.: brzoza niska, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, starzec błotny czy pełnik europejski. Szczególną ozdobą tzw. „Łąk Dyskich” jest bardzo rzadki wielosił błękitny. Na łąkach możemy też spotkać storczyki: kukułkę krwistą, kukułkę szerokolistną czy kruszczyka błotnego. Na stawach występują rośliny wodne takie jak: grzybień biały, grzybień północny, grążel żółty i rzęsa garbata. Sporadycznie spotyka się także gatunki ciepłolubne jak np. kocankę piaskową.