Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Badanie ankietowe „Wyzwania i szanse ochrony walorów parków krajobrazowych”

Zapraszamy do udziału w anonimowych badaniach ankietowych dotyczących ochrony walorów Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki badań zostaną uwzględnione w projektach planów ochrony ww. parków krajobrazowych, których Wykonawcą na zlecenie ZLPK jest konsorcjum Narodowej Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zespół ekspertów (liczący około 20 osób), opracował ankietę dzięki, której chce poznać opinię przedstawicieli zarządów gmin, radnych, mieszkańców i innych osób, na temat potrzeb i oczekiwań związanych z ochroną walorów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych, turystycznych i wypoczynkowych ww. parków krajobrazowych. Zespół ekspercki w ten sposób chce zapoczątkować współpracę ze społecznością lokalną.

Osoby biorące udział w badaniach ankietowych prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety i przedstawienie swojego stanowiska dotyczącego pięciu zagadnień:

  1. Proszę wymienić cztery szczególnie atrakcyjne cechy krajobrazu tego parku, które wymagają zachowania i eksponowania:
  2. Proszę wskazać cztery miejsca w parku, wymagające szczególnej ochrony ze względu na ich walory przyrodnicze, kulturowe lub (i) krajobrazowe:
  3. Proszę wskazać cztery główne zagrożenia i przejawy degradacji walorów krajobrazowych parku:
  4. Jakie działania należy podjąć, aby złagodzić te zagrożenia i wyeliminować przejawy degradacji ?
  5. Jakie są inne Pani / Pana oczekiwania w stosunku do planu ochrony parku? Jakich innych działań park, jego mieszkańcy i przybywający tu turyści szczególnie potrzebują?

Uczestnik badania proszony jest o pobranie ankiety dla właściwego parku krajobrazowego, wypełnienie i odesłanie jej pod wskazany na końcu ankiety adres e-mail.

Serdecznie zapraszamy

Ankiety

wybierz park krajobrazowy na temat, którego chcesz się wypowiedzieć

pobierz ankietę, wypełnij i odeślij na adres wskazany na końcu ankiety