Przeskocz do treści Przeskocz do menu

WYNIKI ETAPU OKRĘGOWEGO XXXVI EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

W dniach 12- 17maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej etapu okręgowego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

            Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego było wykonanie pracy badawczej na jeden z dwóch podanych poniżej tematów:

 1. Przedstaw z miejsca Twego zamieszkania przykłady podjętych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.

W przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, podaj własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

 1. Zapylenie powietrza w Polsce wiąże się ściśle ze spalaniem węgla kamiennego. Wskaż z miejsca Twego zamieszkania działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu. W przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, przedstaw własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

Na adres ZLPK OE-M w Brzeźnie przesłano 27 prac. Wszystkie prace zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz przesłane w określonym terminie.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prof. dr hab. Bogusława Sawickiego – Przewodniczącego Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych (Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) w składzie:

 • Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
 • Piotr Łukaszewski – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • Piotr Deptuś – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.
 • Agnieszka Kur – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
 • Anna Mikołajko – Rozwałka – Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie.
 • dr Małgorzata Stanicka -  Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Szymczak – Ogród Botaniczny Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • dr Anna Cwener - Ogród Botaniczny Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Dorota Kurzyńska – Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

po dokonaniu oceny nadesłanych prac, wyłoniono siedmiu laureatów etapu okręgowego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej .

MIEJSCE I 

NATALIA KOZIOŁ

Klasa IIb, profil biologiczno – chemiczny, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica  w Hrubieszowie.

Temat pracy: „Problem zapylenia powietrza na obszarze powiatu hrubieszowskiego w obliczu spalania węgla kamiennego z uwzględnieniem sytuacji  w gminie Trzeszczany”

 

Miejsce II

ALEKSANDRA KUSAJ

2N, klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna, III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.

Temat pracy: „Co już robimy, a co jeszcze możemy zrobić w celu redukcji zapylenia powietrza w gminie Jabłonna i na Lubelszczyźnie”

 

MIEJSCE III

IZABELA MROZOWSKA

II LO, profil biologiczno-chemiczny, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks.

Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Temat pracy: „Ochrona zasobów przyrody powiatu hrubieszowskiego           w obliczu zmniejszenia się powierzchni terenów nieprzekształconych przez człowieka”

 

MIEJSCE IV

KAROLINA BRYTAN

2C biologiczno-Chemiczna, II liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Temat pracy: „Zapylenie powietrza w Polsce, a spalanie węgla kamiennego” – Działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu w miejscu mojego zamieszkania na Lubelszczyźnie, na terenie Gminy Konopnica.

 

MIEJSCE V

PATRYCJA PAWLAK

Klasa II E o profilu medycznym, II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie.

Temat pracy: „Czyste powietrze dla Chełma”

 

MIEJSCE VI

PAWEŁ PROKOPIUK

Klasa II DN- profil biologiczno-chemiczny, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.

Temat pracy: „Zapylenie powietrza w gminie Parczew i działania mające na celu jego redukcję”.

 

MIEJSCE VII

DOMINIKA KLEBAN

Klasa 1G – medyczna z rozszerzoną matematyką, I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Temat pracy: „Przykłady podjętych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń na terenie Biłgoraja i okolicy.

 

      Autorzy w/w prac stają się reprezentacją województwa na zdalny finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Odbędzie się on – część pisemna 4 czerwca, ustna 5 czerwca 2021 r.

 

ZLPK OE-M w Brzeźnie