Przeskocz do treści Przeskocz do menu

WIEPRZ MA NOWE KORYTO

  • 28-10-2019

Największa rzeka Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego wiele lat czekała na prace konserwatorskie. Zarastające koryto, zamulone brzegi, wpływały na drożność rzeki. We wrześniu 2019 roku Wody Polskie rozpoczęły realizację zadania pn.„Odbudowa koryta rzeki Wieprz od km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 294+700 (stawy Tarnawatka na terenie Gminy Krasnobród, pow. Zamość woj. lubelskie. Etap I” – Odcinek I w km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 287+160 (stopień Krasnobród)”.

Niniejsze zadanie objęło odbudowę koryta rzeki Wieprz na odcinku o długości 1760 m od jazu w miejscowości Krasnobród (km 285+400) do stopnia w okolicach sołectwa Nowa Wieś.

Odbudowa koryta rzeki polegała na:

- wykoszeniu porostów z dna i skarp rzeki

- ścinaniu i karczowanie krzaków

- usunięcie nagromadzonych namułów z dna i skarp w celu odtworzenia poprzedniego przekroju poprzecznego koryta rzeki

- wykonanie nowego ubezpieczenie stopy skarp opaską z kiszki faszynowej

- ręczne plantowanie i profilowanie skarp rzeki powyżej lustra wody

Zadanie zostało wykonane we wrześniu aby nie kolidować z sezonem turystycznym .

 

Zdjęcia: Krzysztof Kowalczuk

Tekst zaczerpnięto ze stron:

http://www.krasnobrod.pl/news/1677/inwestycja-na-rzece-wieprz-w-krasnobrodzie.html

http://krasnobrod.net.pl/index.php/2019/09/25/odbudowa-koryta-rzeki-wieprz-zapis-fotograficzny/