Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Terenowe spotkanie

  • 09-07-2021

    W związku z realizacją projektu pod nazwą „Opracowani zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” POIS.02.04.00-00-0193/16, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zorganizował spotkanie terenowe w obszarze Natura 2000 Szczecyn PLH060004. Odbyło się ono w dniu 2 lipca 2021 r. i objęło teren Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z powyższym pracownicy Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” odpowiadający za ten obszar aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Grono uczestników narady było dość liczne i reprezentowali oni – zainteresowane Nadleśnictwa RDOŚ z Kazimierza i Kraśnika, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych z Lublina, ARMIR Kraśnik oraz przedstawicieli Gminy Gościeradów

  W trakcie wizytacji terenowej eksperci i przedstawiciele Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej przygotowujący plan zadań ochronnych przedstawili wyniki dotychczasowych badań przyrodniczych  oraz omówili zdiagnozowane zagrożenia obszaru, cele ochrony i działania ochronne. Spotkanie oraz wymianę poglądów i ożywioną dyskusję podsumował pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, oraz prosił o zgłaszanie wniosków i obserwacji, które przedstawiciele Zespołu Lokalnej Współpracy mogą zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  lub w trakcie następnego spotkania.           

 

Tekst: M. Piech ZLPK OZ Janów Lubelski

Zdjęcie: M. Grzyb ZLPK OZ Janów Lubelski