Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Spotkanie opłatkowe w gminie Izbica

W Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe z udziałem pracownika ZLPK.

 

Gmina Izbica jest jedną z ośmiu gmin, na obszarach których rozciąga się Skierbieszowski Park Krajobrazowy. Park i jego otulina obejmuje całą wschodnią jej część, bez mała połowę powierzchni gminy. W jej granicach położone są dwa duże kompleksy leśne Parku: Las Orłowski i Las Kulig, dolny bieg Wolicy wraz z jej coraz bardziej naturalną doliną, pomniki przyrody ożywionej: wiekowe drzewa w parkach przypałacowych w Stryjowie i Orłowie Murowanym, płat roślinności kserotermicznej w Zalesiu oraz nieożywionej (zespół źródeł w Kryniczkach), tzw. Złota Góra na północ od Orłowa Murowanego wchodzi w skład ostoi siedliskowej Natura 2000 Las Orłowski. „Parkowa” część gminy obfituje też w cenne obiekty historyczne i kulturowe jak: pałace w Orłowie Murowanym i Stryjowie, kościół w Orłowie Murowanym, młyn w Orłowie Drewnianym, kirkut w Izbicy, kurhan w Stryjowie, pomniki z okresu II wojny światowej w Kryniczkach, Orłowie Drewnianym, i wiele, wiele innych. Jest zatem gmina Izbica istotną „składową” Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i jako taka pozostaje w sferze zainteresowań Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Jedną z skutecznych form dotarcia z informacją o działalności ZLPK do mieszkańców gminy jest udział w wydarzeniach gromadzących tychże mieszkańców. Spotkania opłatkowe należą do takich wydarzeń.  

Dnia 10 stycznia br. w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze, na zaproszenie wójta Gminy Izbica Jerzego Lewczuka zebrało się ok. 300 osób. Prócz mieszkańców gminy przybyli liczni goście, których wójt nazwał „przyjaciółmi Gminy Izbica”, a którzy w minionym roku wnieśli wkład w jej rozwój. Najwyższym rangą przedstawicielem władz państwowych był Pan dr Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości, dzięki któremu znaczne wsparcie finansowe otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Na spotkaniu obecny był senator Józef Zając. Władze samorządowe reprezentował Starosta Krasnostawski Andrzej Leńczuk. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć także duchownych wraz z proboszczem parafii pw. Św. Zofii w Tarnogórze ks. Janem Rządem. Licznie reprezentowane były służby mundurowe przeróżnych „formacji” od policji i więziennictwa po strażaków. Pośród czarnych, szarych i niebieskich mundurów znalazły się także dwa zielone. Na opłatku obecny był Pan Waldemar Czajka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw oraz Krzysztof Wojciechowski, który reprezentował Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Obie instytucje w roku ubiegłym wsparły Gminę Izbica poprzez swoje działania. Nadleśnictwo Krasnystaw współfinansowało budowę odcinka drogi koło Stryjowa, zaś Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, w ramach działalności statutowej, przeprowadził rewitalizację pieszo-rowerowej ścieżki przyrodniczo-historycznej „Stryjowskie Debry” w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.

Spotkanie rozpoczęło się od długiego i serdecznego powitania zaproszonych gości przez Wójta Gminy Izbica, który także przedstawił pokrótce działania i inwestycje przeprowadzone na terenie gminy w minionym, 2019 roku. Następnie głos zabrał Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Po wystąpieniach nadszedł czas na zasadniczą część uroczystości. Ks. Jan Rząd pobłogosławił opłatek, którym wszyscy zebrani łamali się ze sobą. Tymczasem ze sceny płynęły słowa kolęd śpiewanych przez młode mieszkanki gminy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Izbicy. Ostatnim, najsmakowitszym akcentem spotkania była degustacja wybornych potraw przygotowanych przez Panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy.  

Spotkania opłatkowe to piękna polska tradycja. Są one nie tylko przejawem wiary i obrzędowości ale także okazją do spotkania ludzi, którzy w innych warunkach możliwie, że nigdy by się ze sobą nie spotkali. Podczas spotkań takich nie tylko można zaprezentować osiągnięcia minionego roku ale też i propozycje i plany działań na rozpoczynający się rok. I co nie mniej ważne, jest to okazja do zapoznania się z lokalną społecznością a zwłaszcza jej liderami, dzięki którym o wiele łatwiej jest prowadzić różnorodne inicjatywy w terenie, w tym i te, podejmowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.  

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Foto: z profilu FB Wiceministra Sprawiedliwości dra Marcina Romanowskiego, z profilu FB Gminy Izbica, Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK