Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Skierbieszowski Park Krajobrazowy na piątkę

Powstała kolejna praca licencjacka poświęcona Skierbieszowskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

Parki krajobrazowe zawsze stanowiły przedmiot zainteresowania naukowców i studentów piszących prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie czy inne i nie tylko w dziedzinach stricto przyrodniczych. W ostatnich tygodniach do niemałej już puli tego rodzaju prac dołączyła jeszcze jedna. Jest to praca dyplomowa napisana w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Turystyka i Rekreacja (specjalność: Organizacja i Obsługa Ruchu Turystycznego) w Katedrze Hydrologii i Klimatologii. Praca nosi tytuł „Ocena zagospodarowania turystycznego Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”, jej autorką jest Pani Joanna Kisiel, promotorem pracy był dr Sylwester Wereski. Praca powstała przy ścisłej współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych i została obroniona przez Panią Joanne na ocenę bardzo dobrą w dniu 22 lipca br. Nie mogło być inaczej ponieważ Pani Joanna bardzo sumiennie podeszła do przygotowania i napisania pracy. Prócz gruntownej kwerendy literaturowej odbyła także wyjazd terenowy do Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego w celu bezpośredniego zapoznania się z infrastrukturą turystyczną Parku, jej stanem oraz potrzebami w tym zakresie. Dlatego też licząca ponad 50 stron praca prócz opisu walorów przyrodniczych i turystycznych parku oraz jego istniejącej infrastruktury zawiera także obszerny rozdział zawierający konkretne propozycje wzbogacenia i uatrakcyjnienia owej infrastruktury. Z punktu widzenia praktycznego jest to bez wątpienia najcenniejsza część pracy.

Autorce pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy za jej napisanie. Nie mniej serdecznie zapraszamy innych studentów i naukowców do podejmowania tematów związanych z naszymi parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu. Wybór jest bardzo szeroki nie tylko tematycznie ale i geograficznie bo administrowane przez ZLPK formy ochrony przyrody to łącznie 34 obszary zajmujące ok. 1/5 powierzchni województwa lubelskiego. Ze swej strony gwarantujemy wszelką możliwą pomoc.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK