Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Przyrodniczy Konkurs Plastyczny „ Pędzlem, piórkiem, węglem”

  • 26-08-2020

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w technice plastycznej: płaskie techniki barwne rysunek/malarstwo/ itp.

Uczestnik Konkursu ma za zadanie ukazać najpiękniejsze zakątki przyrodnicze Województwa Lubelskiego na przykładzie Parków Krajobrazowych, bądź Obszarów Chronionego Krajobrazu znajdujących się w obrębie działania Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie (www.parki.lubelskie.pl).

Uczestnikami Konkursu mogą zostać dzieci oraz osoby dorosłe uczęszczające  do  Ośrodków i Domów Kultury na terenie powiatów będących w obrębie działania Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie ( Kozłowiecki Park Krajobrazowy, Nadwieprzański Park Krajobrazowy, Kazimierski Park Krajobrazowy, Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie, Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór, Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu)

Prace Konkursowe wraz z Kartą Zgłoszeniową oraz Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

należy składać osobiście lub przesłać pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru dodnia  30 września 2020 roku do godziny 15.30 na adres:

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie ul. Leśna 1, 21-100 Lubartów z dopiskiem:

Konkurs Plastyczny
 

Regulamin konkursu:
http://parki.lubelskie.pl/media/8529/download/regulamin-konkursu-plastycznego-1.pdf