Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Powstanie Wiślana Trasa Rowerowa

  • 17-07-2020

Turystyka rowerowa to świetny sposób na aktywne zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy. Rower pozwala sprawnie przemieszczać się po jezdniach, drogach czy nawet ścieżkach. Jednak najwygodniejsze, najbezpieczniejsze i najbardziej lubiane przez rowerzystów są trasy rowerowe przygotowane specjalnie dla nich. Lubelszczyzna może się pochwalić wielokilometrowymi szlakami i trasami rowerowymi. Wśród nich wyróżnia szlak Green Velo biegnący przez wschodnią część województwa. Teraz jest szansa na stworzenie równie atrakcyjnej trasy wzdłuż zachodniej granicy regionu czyli Wisły.   

W dniu 29 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie zespołu ds. Wiślanej Trasy Rowerowej. Wiślana Trasa Rowerowa to prawie 1200 km – od źródeł rzeki pod Baranią Górą po ujście do Zatoki Gdańskiej, a w regionie lubelskim to około 130 km.

Zespół ds. opracowania koncepcji realizacji Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) w województwie lubelskim powołał marszałek Jarosław Stawiarski zarządzeniem z 19 maja 2020 roku. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wód Polskich, Lubelskiej Regionalnej Organizacja Turystyczna, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zespołu Lubelskich parków Krajobrazowych. Udział przedstawicieli ZLPK w przedsięwzięciu wynika z faktu, że większa część projektowanej trasy przebiegać będzie przez obszary chronione: 2 parki krajobrazowe (Wrzelowiecki i Kazimierski) oraz 3 obszary chronionego krajobrazu (Kraśnicki, Chodelski i „Pradolinę Wieprza”).  

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Wiślanej Trasy Rowerowej odbyło się 29 czerwca poprowadził przewodniczący Zespołu – Artur Domański, dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL. Członkowie Zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie ogólnej koncepcji przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie naszego województwa, wyrazili  opinię, aby przebiegała ona jak najbliżej rzeki, w miarę możliwości na wałach przeciwpowodziowych lub w ich najbliższym sąsiedztwie. Takie poprowadzenie trasy zapewni zdecydowanie większą dostępność oraz komfort i bezpieczeństwo przejazdu  dla większej ilości turystów. Niemniej ważny dla podróżujących wzdłuż rzeki jest też aspekt krajobrazowo-przyrodniczy, szczególnie istotny na jej odcinku pomiędzy Zawichostem a Puławami, która tu przepływa wyjątkowo malowniczym przełomem, nazwanym Małopolskim Przełomem Wisły.

Na spotkaniu zaprezentowany został wstępny przebieg trasy opracowywany przez inne nadwiślańskie regiony kraju. Zespół ustalił harmonogram prac oraz zapowiedział kolejne spotkanie, zaplanowane jeszcze tego lata, na którym zostanie omówiony bardziej szczegółowo przebieg lubelskiego odcinka wiślanej trasy.

Tekst i zdjęcia: Michał Zieliński