Przeskocz do treści Przeskocz do menu

PIĘKNIEJSZE OTOCZENIE ŹRÓDEŁ W HUTKACH

  • 16-04-2020

W ramach współpracy z samorządem Urzędu Miasta Krasnobród dzięki interwencji pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych do źródła w Hutkach prowadzi nowa kładka. Zaś zejście  zabezpieczone zostało ażurową kostką. Obszar źródliska znajduje się na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego i jest jednym z przystanków ścieżki przyrodniczo – historyczno – dydaktycznej „Wokół Krasnobrodu”.

Jest to jeden z pomników przyrody nieożywionej. Źródła wypływają z podnóża wzniesienia dochodzącego do doliny rzeki Wieprz. Teren zespołu źródeł znajduje się w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. Są to źródła skalne, zboczowe. Ze względu na rodzaj siły powodującej wypływ wody część z nich zalicza się do descensyjnych, a część do ascensyjnych. Źródła są zimne, temperatura wody wynosi 80C. wydajność wynosi 0,268 m3/s. Warstwę wodonośną stanowią skały wieku kredowego.

Woda tych źródeł często jest pobierana do celów konsumpcyjnych przez okolicznych mieszkańców, przyjezdnych i turystów.

Ciekawa forma wypływu oraz dostępność miejsca czyni źródła atrakcyjnym miejscem pod względem dydaktycznym i turystycznym. Razem z pozostałymi źródliskami zwiększają walory krajobrazowe Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

 

Tekst i zdjęcia: ZLPK OZ z Zamościu