Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pamiętamy o Profesorze Januszu Janeckim

W dniu 24 listopada br. odbyła się kolejna edycja wydarzenia „Jesion prof. Janusza Janeckiego”.

 

Uśmiechnięty Święty Jan Paweł II spoglądał na nas spod zielonego świerka na obrazie wiszącym przy pięknym, drewnianym ołtarzu w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Siedliszczu. W tym otoczeniu Święty przypomniał prof. Janusza Janeckiego, którego pamiętamy z wyjazdów terenowych, z Puszczy Białowieskiej i innych cennych przyrodniczych miejsc. Obie postacie cechowała wyjątkowa wrażliwość na piękno przyrody. Święty Jana Paweł II pisał: „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń”, prof. Janusz Janecki zaś pisał: „naturalna przyroda broni się przed zachłannością człowieka swoim pięknem. Jak długo więc człowiek będzie zdolny do doznawania przeżyć estetycznych związanych z przyrodą, tak długo ma ona szanse przetrwania. Istnienie zaś pięknej przyrody stwarza szansę kształtowania ludzkiej wrażliwości.

 

W minioną niedzielę, 24 listopada, ci, którzy przechowują i pielęgnują pamięć o prof. Januszu Janeckim zebrali się w jego rodzinnej wsi Siedliszcze na mszy świętej w 11 rocznicę śmierci Profesora. Przyjechali z różnych stron i miejsc: pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL oraz Instytutu Architektury Krajobrazu na tym wydziale wraz z najwyższymi jego władzami, przedstawiciele władz Gminy Dubienka i oczywiście miejscowi mieszkańcy. Dzień był chłodny, ale nastroje radosne. Mszę celebrował ks. Łukasz Kardaszewicz – wikariusz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dubience. Homilię wygłosił ks. prof. Jacek Łapiński, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. Po mszy świętej udaliśmy się do świetlicy w Siedliszczu, gdzie czekały nas niezawodne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Siedliszczu z gorącym posiłkiem i nie mniej gorącymi sercami. Od 2016 roku Koło kierowane przez sołtyskę wsi Panią Agnieszkę Chmielewską owocnie współpracuje przy organizacji uroczystości związanych z postacią Profesora z ZLPK, KUL-em i innymi instytucjami.

Pokrzepieni smacznym bigosem i wybornymi ciastami, nie bacząc na nieprzyjemny ziąb udaliśmy się do Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. W wycieczce tej towarzyszyła nam też Pani Aneta Staszewska, Zastępca Wójta Gminy Dubienka. Na otwartej przestrzeni wiatr siekł nieprzyjemnie, ale po wejściu do lasu zapanował przyjemny spokój. Chodziliśmy po lesie, po którym przed kilkudziesięciu laty chodził także Profesor. To był ten sam las, choć już na pewno nie taki sam. Ale to on natchną go do tego by podjąć starania o jego ochronę. Dzięki temu powstał Strzelecki Park Krajobrazowy i rezerwat Siedliszcze. Las ten jest domem jednej z największych w kraju populacji orlika krzykliwego. Strzeleckie orliki są obecnie zapewne gdzieś nad równikiem a może i dalej na południe, ale na wiosnę (w kwietniu) powrócą by zająć znane sobie gniazda. To, że mają gdzie wracać to w dużej mierze zasługa Profesora...

 

Zziębnięci, ale szczęśliwi wracaliśmy do swoich domów.

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom dzięki, którym kolejne z cyklu wydarzeń „Jesion prof. Janusza Janeckiego” mogło dojść do skutku. Są to nasi stali partnerzy, instytucje, w których pracują ludzie znający Profesora i ceniący sobie jego postać: Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, Fundacja Krajobrazy. Ale szczególnie gorąco dziękujemy instytucjom i osobom żyjącym na miejscu, w Siedliszczu, w gminie Dubienka, za to, że nigdy nie odmawiają nam pomocy, a przeciwnie – ofiarnie służą wszystkim czym mogą. Dziękujemy zatem władzom Gminy Dubienka, księżom z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dubience a przede wszystkim Paniom z Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliszczu i wszystkim mieszkańcom wioski.

Niech pamięć o prof. Januszu Janeckim trwa !

 

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK i Sylwia Wojciechowska