Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Objazdy terenowe dotyczące Planów Ochrony Parków Krajobrazowych

  • 02-09-2020

Plan ochrony parku krajobrazowego to strategiczny dokument zawierający szereg informacji na temat walorów danego parku, zagrożeń dla przyrody jakie na jego terenie występuję oraz propozycje ich eliminacji a także wskazanie celów i metod ochrony przyrody. Obecnie realizowane są plany ochrony dla kilku parków krajobrazowych na terenie Województwa Lubelskiego.  Wśród nich są m.in. parki krajobrazowe podległe Ośrodkowi Zamiejscowemu w Lublinie: Nadwieprzański i Kazimierski. W związku z tym w dniach 26-27 sierpnia odbyły się terenowe spotkania objazdowe pracowników Ośrodka Zamiejscowego Lubartów z przedstawicielami Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska opracowujące plany ochrony.

Spotkania w Nadwieprzańskim i Kazimierskim Parku Krajobrazowym miały głównie na celu przedstawienie zagrożeń dla przyrody parków krajobrazowych kierownikom zespołów zadaniowych realizujących plany ochrony parków krajobrazowych. I tak w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym wskazano na problem dzikich wysypisk śmieci i odpadów pobudowlanych, zarastanie zarówno dna doliny Wieprza jak i zboczy będących miejscem występowania muraw kserotermicznych. Wskazano na problem nielegalnych rajdów motocykli enduro i quadów po terenie parku, wysychania terenów podmokłych oraz niszczenia obiektów dziedzictwa kulturowego. Podczas całodniowego objazdu terenu Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego odwiedzono m.in. zespół parkowo-pałacowy w Zawieprzycach, Kijany (okolice kościola i cmentarz), okolice Ciechanek Łańcuchowskich (spacer trasą planowanej ścieżki dydaktycznej), las w okolicach Klarowa i torfowiska w okolicach Dorohuczy. Z kolei w Kazimierskim Parku Krajobrazowym za najistotniejsze zagrożenia dla przyrody i walorów parku uznano presję inwestycyjną, budowlaną i turystyczną i wynikające z nich projekty utwardzania dna wąwozów, przekształcanie ukształtowana terenu, nielegalne rajdy samochodami terenowymi oraz zarastanie cennych siedlisk (dawne kamieniołomy, skarpy wiślane, Krowia Wyspa). W trakcie objazdu terenowego odwiedzono Stanowisko dokumentacyjne „Ścianka Pożaryskich” w Bochotnicy, Kamieniołom Miejski w Kazimierzu Dolnym, Albrechtówkę, Męćmierz (punkt widokowy, stanowisko roślinności kserotermicznej) oraz Kazimierz Dolny (skarpy za spichlerzami). Spotkania i objazdy terenowe zostały pozytywnie ocenione zarówno przez osoby opracowujące plany ochrony jak i pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W dalszej kolejności będą organizowane spotkania o węższym, specjalistycznym zakresie tematycznym ze specjalistami zajmującymi się konkretnymi zagadnieniami.

Tekst: Michał Zieliński

Zdjęcia: Mariola szewczyk-Szołtek, Marcin Kozieł, Michał Zieliński