Przeskocz do treści Przeskocz do menu

O przyrodzie … w bibliotece

W murach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się Lubelskie Forum Bibliotekarzy.

To już XII edycja tego ważnego bibliotekarskiego wydarzenia organizowanego przez WBP im. H. Łopacińskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie. Forum było częścią obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioteki organizowanego pod hasłem „Świat w jednym miejscu” w dniach 8-15 maja i odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Najważniejszym akcentem wydarzenia był wybór Lubelskiego Bibliotekarza Roku, którym została dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie, Pani Joanna Puchacz. „Dzięki staraniom Pani Joanny Puchacz Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 944 000 zł na modernizację i wyposażenie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 ze środków finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W 2021 roku przedsięwzięcie zakończono i budynek oddano do użytku. Obecnie jest to Biblioteka na miarę XXI wieku.” – czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ternogrodzie. Istotnie Pani Dyrektor uczyniła z biblioteki miejsce promieniejące wysoką kulturą nie tylko na miasto Tarnogród ale i dalej. A poza tym przyczyniła się do odnowienia starej, bo jeszcze XVII-wiecznej, synagogi, w której mieści się obecnie biblioteka. Tarnogrodzka biblioteka nie jest tylko miejscem gdzie można wypożyczyć książkę, ale jest też muzeum. Mieści się w niej jedyne w Polsce Muzeum Nożyczek, w którym znajduje się kilkaset tych przydatnych narzędzi. Muzeum powstało przed 10-cioma laty właśnie z inspiracji Pani Joanny. Za te wszystkie działania Pani Dyrektor otrzymała zaszczyty tytuł Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2021, który wręczył jej Pan Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz dyrektor WBP Pan Tadeusz Sławecki.

W ramach wydarzenia odbyły się także dwa wykłady. Wykład „Maria Konopnicka (1842 - 1910) – o życiu, pisarstwie i znaczeniu na narodowym Parnasie w 180. Rocznicę urodzin Autorki Roty’”, który wygłosiła Pani Irena Piątek oraz wykład „Gawędy o przyrodzie między Wisłą a Bugiem” wygłoszony przez pracownia Biura ZLPK w Chełmie Krzysztofa Wojciechowskiego.

Warto nadmienić, że Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego łączy wieloletnia współpraca. Już w 2017 r. niżej podpisany miał zaszczyt uczestniczyć w pracach jury konkursu fotograficznego „Przyroda Ziemi Lubelskiej” organizowanego przez WBP, a rok później, w jury konkursu fotograficznego „Ptasi świat”. W 2018 roku w gościnnych murach WBP odbył się natomiast finał organizowanego przez ZLPK konkursu fotograficzno-filmowego „Cztery pory roku w Lubelskich Parkach Krajobrazowych”. Liczymy na to, że udział przedstawiciela ZLPK w ważnym, piątkowym wydarzeniu nie był ostatnim akcentem współpracy obu jednostek.

Całość wydarzenia wraz z oboma wykładami była transmitowania przez media społecznościowe i jest dostępna na profilu facebookowym WBP pod adresem: https://www.facebook.com/wbplublin/videos/3587494254707477

Warto podkreślić, że wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ w dniu, kiedy się odbywało odnotowano około 1200 uczestników biorących w nim udział online.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Grzegorz Winnicki, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie