Przeskocz do treści Przeskocz do menu

O edukacji ekologicznej w RPK Roztocze Rawskie

W najnowszym numerze ogólnopolskiego poradnika ekologicznego „Eko i My”, nr 9(272) ukazał się artykuł dotyczący edukacji ekologicznej w Regionalnym Parku Krajobrazowym „Roztocze Rawskie”.

 

Regionalny Park Krajobrazowy „Roztocze Rawskie” jest obszarem chronionym położonym w ukraińskiej część Roztocza. Park składa się z dwóch części. Zachodnia, położona na południowy zachód od Rawy Ruskiej, przylega do granicy z Polską na długości ok. 8 km. Tym samym bezpośrednio sąsiaduje z Południoworoztoczańskim Parkiem Krajobrazowym.

Dnia 23 maja 2016 roku we Lwowie została podpisana umowa o współpracy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych z partnerami ukraińskimi. W gronie instytucji partnerskich po stronie ukraińskiej znalazł się także RPK „Roztocze Rawskie” jako obszar o podobnych uwarunkowaniach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej jak nasze parki krajobrazowe. W następnych latach złożony został wspólny wniosek do Transgranicznego Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina, w którego opracowaniu uczestniczyli pracownicy RPK „Roztocze Rawskie”. Opis parku bogato ilustrowany fotografiami znalazł się także w wydanym przez ZLPK pierwszym w historii dwujęzycznym (polskim i ukraińskim) albumie o parkach krajobrazowych Roztocza pt.: „Krajobrazy Roztocza”.

W październiku br. możemy pochwalić się kolejnym akcentem międzynarodowej współpracy z RPK „Roztocze Rawskie”. Na łamach ogólnopolskiego poradnika ekologicznego „Eko i My” ukazał się drukiem artykuł „Edukacja ekologiczna w Regionalnym Parku Krajobrazowym Roztocze Rawskie”. Autorami artykułu są: Jurij Rudyj – dyrektor RPK „Roztocze Rawskie” i Nadja Zadorożna – wiodący specjalista w zakresie edukacji ekologicznej w tym Parku. Artykuł przełożył na język polski pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski. Z bogato ilustrowanego materiału czytelnicy dowiedzą się o formach i metodach prowadzonej na terenie Parku edukacji ekologicznej oraz jej zakresie. Poznamy także różne rodzaje zajęć, konkursów, warsztatów i innych wydarzeń organizowanych przez RPK „Roztocze Rawskie” dla dzieci, młodzieży a także dorosłych, tak mieszkańców terenu Parku jak i innych, którzy z oferty edukacyjnej zechcą skorzystać.

 

Zapraszamy do zapoznania się  z tym ciekawym artykułem w najnowszym numerze „Eko i My” zaś ukraińskim kolegom życzmy radości i satysfakcji z prowadzonej edukacji oraz ciągłych inspiracji i nowatorskich pomysłów.

 

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK