Przeskocz do treści Przeskocz do menu

NOWE TABLICE GRANICZNE W NADBUŻAŃSKIM OBSZARZE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

  • 13-10-2020

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 11970 ha i obejmuje fragment doliny Bugu pomiędzy miejscowościami: Kryłów i Horodło. Administracyjnie Obszar ten leży na wschodnich terenach trzech gmin: Horodło, Hrubieszów i Mircze. Wschodnia granica NOCHK biegnie wzdłuż granicy z Ukrainą, na całej długości (59,5 km) opierając się na rzece Bug. Granica południowa NOCHK pokrywa się z północną granicą Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Malowniczość krajobrazu tych terenów wynika z sąsiedztwa dwóch mezoregionów: wzniesień Grzędy Horodelskiej oraz obniżenia terenu zwanego Kotliną Hrubieszowską. Walory krajobrazowe potęguje nieuregulowana, silnie meandrująca rzeka Bug, która przebija się przez lessowe wzniesienia, tworząc strome skarpy oraz malownicze rozlewiska i urokliwe odcinki starorzeczy.

Nadbużański OCHK pełni ważną funkcję korytarza ekologicznego. Głównym celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu jest zachowanie, popularyzacja oraz upowszechnianie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych w warunkach racjonalnego gospodarowania na danym terenie.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych OZ Zamość, systematycznie kontroluje stan tablic granicznych. W związku z licznymi uszkodzeniami, przeprowadzono wymianę zniszczonych oznaczeń.

 

Tekst i zdjęcia : Małgorzata Ciuryło