Przeskocz do treści Przeskocz do menu

"MIESZKAŃCY LASÓW, PÓL I ŁĄK” KONKURS WIEDZY Z OKAZJI „ŚWIATOWEGO TYGODNIA ZWIERZĄT”

Organizatorami Konkursu są Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Wymagana od uczestnika wiedza to znajomość biologii, ekologii oraz terminologii łowieckiej następujących zwierząt:

 • Gatunków łownych
 1. łyska
 2. bażant
 3. jarząbek
 4. gęś gęgawa
 5. jeleń
 • Gatunków chronionych
 1. wydra
 2. głuszec
 3. żołna
 4. zimorodek
 5. derkacz

Umiejętność rozpoznawania następujących gatunków ptaków:

 • Gatunków łownych:
 1.  bażant 
 2.   jarząbek
 3.   kuropatwa
 4.   gęś gęgawa
 5.   gęś zbożowa
 6.   gęś białoczelna   
 7.   cyraneczka
 8.   głowienka
 9.   słonka
 10.   łyska
 • Gatunków chronionych
 1. żołna
 2. zimorodek
 3. głuszec
 4. cietrzew
 5. przepiórka
 6. bernikla białolica
 7. gęś mała
 8. derkacz
 9. kokoszka
 10. zielonka

Konkurs będzie się składać z dwóch etapów:

 1. ETAP I: test wiedzy dla wszystkich uczestników konkursu, składający się z 20 pytań zamkniętych z zakresu łowiectwa, ekologii, ochrony przyrody i biologii wybranych gatunków zwierząt, który zostanie przeprowadzony online dnia 6 października 2020 r. o godzinie 13:00. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów w teście online w obrębie danej szkoły przechodzą do następnego etapu jako jej reprezentanci.
 1. ETAP II: rozpoznawanie fotografii wybranych zwierząt łownych i chronionych, który odbędzie się dnia 20 października 2020 r. o godzinie 10:00 w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie, Brzeźno 163, 22 - 174 Brzeźno.

Osoby zainteresowane Konkursem proszone są o kontakt mailowy do dnia 25 września 2020 r.: brzezno.zlpk@lubelskie.pl