Przeskocz do treści Przeskocz do menu

MAŁA RETENCJA W BOBROWYM WYDANIU

  • 17-03-2021

Prace terenowe pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych OZ Zamość, ciągle dostarczają nowych informacji nt. elementów środowiska przyrodniczego naszych terenów. Podczas jednego z wyjazdów zinwentaryzowano kolejne stanowisko bobra europejskiego, tym razem w granicach Krasnobrodzkiego PK , na północ od m. Ciotusza Stara.

Stanowisko to, obejmuje podmokły teren z ciekiem wodnym, otoczony lasami. Bóbr ma tu idealne warunki do życia i rozwoju, pełni też istotną rolę w środowisku. Tylko człowiek i bóbr są w stanie w sposób świadomy kształtować swoje otoczenie. Poprzez budowę tam, bobry przyczyniają się do podwyższenia i gromadzenia wód gruntowych, a co za tym idzie ich magazynowania. Ta swoista mała retencja, przyczynia się do powstania idealnego środowiska dla mikroorganizmów żyjących  w wodach, małych i dużych ryb, oraz różnego rodzaju ptactwa. 

                Bóbr europejski buduje tamy z gałęzi, zgniłych szczątków roślin, kamieni i żwiru. Każda usterka w tamie jest przez nie natychmiast naprawiana. W wysokich brzegach czy groblach bobry wykopują nory mieszkalne, do których prowadzą korytarze. Na brzegu widoczne są często otwory napowietrzne, wentylacyjne. Na terenach o płaskich brzegach bobry budują żeremia.

W Polsce bóbr objęty jest ochroną częściową.

Ciekawostki:

-  Bóbr to największym gryzoń Europy.

-  Żółty lub nawet czerwonawy kolor zębów to efekt dużej zawartości żelaza w szkliwie, świadczy on o               dobrym stanie uzębienia i umożliwia bobrom ścinanie twardych drzew.

- Siekacze, których bóbr używa do  ścinania drzew, rosną przez całe jego życie i nie mają korzeni.

- W XIX wieku z powodu  intensywnych polowań, na świecie żyło jedynie około 1200 bobrów

- Bóbr potrafi wstrzymać oddech pod wodą nawet na kwadrans, a ustawienie oczu, nozdrzy i uszu niemal w jednej linii umożliwia bobrom obserwację terenu przy minimalnym wynurzeniu z wody.

Tekst: Małgorzata Ciuryło

Zdjęcia: Małgorzata Ciuryło, Krzysztof Kowalczuk

Literatura:

„Bóbr europejski, ochrona i zapobieganie szkodom”. RDOŚ w Łodzi.

www. animalistka.pl