Przeskocz do treści Przeskocz do menu

ETAP OKRĘGOWY XXXV OWE INNOWACYJNA FORMA

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie przekazuje informacje od Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który podjął decyzję o wprowadzeniu innowacyjnej formy przeprowadzenia etapu okręgowego XXXV edycji:

 

„Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest przesłanie w terminie do dnia 21 maja na adres KW OWE pracę badawczą na następujący temat:

Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania,  wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian.

Praca ta ma być przygotowana w Power Poincie ( objętość 30-40 slajdów) zawierać bibliografię (aktualna literatura, a nie strony internetowe), własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym. Pracę  tę na płytkach CD należy przesłać wyłącznie listem poleconym, adresowanym na osobę wskazaną w danym województwie, spośród członków KW OWE.”

 

Powyższą pracę wraz z formularzem zgłoszenia pracy należy przesłać do dnia 21 maja na adres:

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie

Brzeźno 163, 22-174 Brzeźno

 

Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa otrzymają tytuł finalisty XXXV OWE.