Przeskocz do treści Przeskocz do menu

2022 – ROK BOTANIKI

  • 13-01-2022

Uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 roku bieżący rok 2022 ustanowiono Rokiem Botaniki. Jest to wynikiem starań Polskiego Towarzystwa Botanicznego, które właśnie w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Pierwszy zjazd założycielski zwołany został na 9 i 10 kwietnia 1922 roku. Było to bardzo ważne wydarzenie dla całego środowiska przyrodniczego i oczywiście naukowego nowo rodzącej się Polski.

Za Monitorem Polskim przytaczamy całą treść uchwały:

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiająca rok 2022 Rokiem Botaniki
W 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2022 Rokiem Botaniki.
Pierwszym Polakiem, który dokonał ważnego dla światowej nauki odkrycia, był Michał Hieronim hr. Leszczyc-Sumiński (1820–1898). Łącząc pasje botaniczne i malarskie, odkrył i opisał jako pierwszy na świecie cykl rozwojowy paproci. Antoni Rehman (1840–1917) należał do pionierów badań roślinności Afryki Południowej. Jeszcze większy wpływ na rozwój botaniki w Polsce miał Edward Strasburger (1844–1912), wychowanek Szkoły Głównej Warszawskiej, botanik światowej sławy, twórca podstaw współczesnej cytologii roślin.
Te i inne sukcesy polskich botaników, a także potrzeba ujednolicenia badań oraz nazewnictwa po okresie zaborów spowodowały, że wkrótce po odzyskaniu niepodległości powołano Polskie Towarzystwo Botaniczne. Pierwszy założycielski zjazd zwołano w dniach 9 i 10 kwietnia 1922 roku. Zjazd odbył się w historycznej auli wykładowej Zakładu Botaniki w budynku Szkoły Głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Na siedzibę władz naczelnych Towarzystwa wyznaczono Warszawę. Postanowiono także powołać pięć oddziałów: w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. Polskie Towarzystwo Botaniczne zalicza się zatem do jednego z najstarszych, co wymownie świadczy o jego znaczeniu, roli i pozycji w budowaniu silnej i nowoczesnej nauki polskiej.
Warto podkreślić, że bogata baza naukowa Towarzystwa to księgozbiór Biblioteki PTB, składający się z 47 139 egzemplarzy wydawnictw zwartych i ciągłych, odbitek i broszur, oraz wydawnictwa własne PTB, w tym około 350 tomów różnych czasopism i druków zwartych. Działalność Towarzystwa w zakresie organizacji imprez naukowych obejmuje około 900 konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych, organizowanych przez oddziały i sekcje, ponad 7600 posiedzeń naukowych w oddziałach i sekcjach. To także wiele akcji popularyzujących wiedzę botaniczną, obejmujących m.in. prelekcje, warsztaty i wycieczki popularnonaukowe, szkolenia, wykłady i poradnictwo metodyczne, wystawy przyrodnicze oraz nowoczesne formy upowszechniania wiedzy przyrodniczej za pośrednictwem Internetu.
Dzisiaj wiedza o środowisku naturalnym, świecie roślin, jego zmianach i wpływie na naszą przyszłość nabiera fundamentalnego znaczenia. Docenienie wielkiej roli Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej części przyrody ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie.
Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Botaniki jest uhonorowaniem polskich botaników i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
                                                                                                                                                                                      Marszałek Senatu: T. Grodzki

Środowisko botaniczne naszych parków krajobrazowych jest bardzo różnorodne. Nie sposób opisać całego bogactwa. Bo przecież znaleźć możemy u nas zarówno rośliny ciepło jak i zimnolubne, leśne, polne czy łąkowe, gatunki terenów podmokłych, wód jak i stepowe oraz ciągle jeszcze znalęźć możemy chwasty w uprawach.

Chcąc jednak uczcić Rok Botaniki na naszym profilu na facebooku prezentować będziemy roślinę miesiąca. Zachęcamy do obserwowania nas.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Grabek