Przeskocz do treści Przeskocz do menu
  • 13-12-2021

Ukazały się drukiem oraz z wersji elektronicznej nowe publikacje Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Staraniem Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych ukazały się dwie publikacje: „Czynna ochrona dziuplaków i półdziuplaków w parku w Sobieszynie” i „Obszar Chronionego Krajobrazu ‘Pradolina Wieprza’. Bioróżnorodności i jej ochrona”. Zostały one przygotowane w związku z realizacją projektu: „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie” dofinansowanego w ramach działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Publikacje mają charakter edukacyjny, informacyjny i instruktażowy. Czytelnicy znajdą w nich informacje dotyczące działań realizowanych w ramach w/w projektu. Przede wszystkim dotyczą one czynnej ochrony ptaków zasiedlających dziuple i półdziuple w parku w Sobieszynie, biologii i występowania dziuplaków i półdziuplaków. Ponadto w wydawnictwach znajdują się także konkretne informacje praktyczne, jak zbudować skrzynkę lęgową, gdzie, kiedy i w jaki sposób ją zawieszać, kiedy czyścić itp. Publikacja „Obszar Chronionego Krajobrazu ‘Pradolina Wieprza’. Bioróżnorodności i jej ochrona” przybliża ponadto walory przyrodnicze OChK „Pradolina Wieprza”, prezentuje dendrologiczną ścieżkę edukacyjną w parku w Sobieszynie, a także działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie.

Obie publikacje dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych:

„Czynna ochrona dziuplaków i półdziuplaków w parku w Sobieszynie”

„Obszar Chronionego Krajobrazu ‘Pradolina Wieprza’. Bioróżnorodności i jej ochrona”