Przeskocz do treści Przeskocz do menu

„Lubelskie – wspólnie dla pszczół”

„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego. Swój akces do projektu zgłosiło już kilkadziesiąt partnerów instytucjonalnych działających na gruncie lubelskim.

Działamy razem, ponieważ jesteśmy świadomi, że zapylanie przez pszczoły, zarówno miodne, jak i dzikie:

 • ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności flory,
 • zapewnia równowagę w przyrodzie i prawidłowe działanie całego ekosystemu,
 • zwiększa wydajność roślin,
 • wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów.

List intencyjny

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka odbyło się 3 lutego 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Sygnatariusze Listu:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 3. Starostwo Powiatowe w Lublinie
 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 7. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
 8. Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 9. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
 12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
 13. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
 14. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 15. Kuratorium Oświaty w Lublinie
 16. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
 17. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 18. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
 19. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Reg.
 20. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
 21. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Lublin
 22. Lubelska Izba Rolnicza
 23. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
 24. Związek Sadowników RP
 25. Muzeum Wsi Lubelskiej
 26. Centrum Spotkania Kultur
 27. Biowet Puławy Sp. z o.o.
 28. Spółdzielnia Pszczelarska „Apis” w Lublinie
 29. Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.
 30. Magdalena Niedziałek „Dąbrówka” (Lubartowska 77)
 31. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie
 32. Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie
 33. Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim
 34. Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich
 35. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
 36. Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka”
 37. Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej
 38. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
 39. Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
 40. Radio Lublin SA
 41. Kurier Lubelski
 42. Dziennik Wschodni
 43. Akademickie Radio Centrum UMCS
 44. Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski

Apel do rolników i sadowników

W chwili obecnej cała Polska walczy z koronawirusem. Wprowadzono ograniczenia i zakazy. Realizowany jest pakiet antykryzysowy obejmujący także rolnictwo, które jest strategicznym działem gospodarki państwowej. 
      
Pandemia w sposób znaczący wpłynęła także na sposób prowadzenia kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, którą na początku tego roku zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wiele z zaplanowanych wydarzeń i działań trzeba było odłożyć w czasie, inne musiały zmienić formułę na elektroniczną. 
   
W takiej właśnie elektronicznej formie partnerzy kampanii, sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz pszczół, zwrócili się do lubelskich rolników i sadowników z apelem o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin, podkreślając, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej każde osłabienie organizmu może narazić ich na niebezpieczeństwo.

Treść apelu (plik PDF dostępny dla osób korzystających z programów czytających)

W apelu czytamy m.in., że "pomimo trudnych warunków, które wymagają od wszystkich olbrzymiej odpowiedzialności i rozwagi: „życie na polskiej wsi musi przebiegać w wyznaczonym rytmie, aby zapewnić nam wszystkim dostęp do zdrowej żywności. To kwestia strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli”

Autorzy nawiązują również do zasług rolników, a także akcentują potrzebę współpracy, pisząc: „Ogromnie cieszą nas opinie, że możemy być wzorem dla innych województw w kwestii współdziałania i budowania dobrych relacji między rolnikami i pszczelarzami. Odpowiedzialność i solidarność są nam dzisiaj szczególnie potrzebne. Pamiętajmy, że wzajemne zrozumienie i szacunek pozwolą rozwijać się na terenie województwa lubelskiego zarówno rolnictwu, jak i pszczelarstwu, dla dobra nas wszystkich”.

 Ważne jest, aby w tym trudnym czasie działać wspólnie. To czas próby. Próby charakterów, postaw, relacji. Na lubelskich rolnikach i pszczelarzach spoczywa dzisiaj olbrzymia odpowiedzialność za dostarczenie nam wszystkim zdrowej żywności. Wzajemne zrozumienie i szacunek są kluczowe. Musimy pokazać wszystkim, że promowane przeze mnie hasło: „Lubelskie – witaj wśród dobrych ludzi” nabiera dzisiaj realnych form w relacjach międzyludzkich mówi inicjator apelu, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak. 

Na potrzeby akcji skierowanej do środowiska rolniczego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przygotował także – we współpracy z partnerami – plakat i ulotkę dotyczącą zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Ich wersja elektroniczna jest obecnie rozsyłana do wszystkich zainteresowanych podmiotów i urzędów gmin z regionu lubelskiego. Już teraz można pobrać je ze strony internetowej (zakładka dla rolników i sadowników) LINK. Organizatorzy zapowiadają także, że do lubelskich gmin wkrótce dotrą wydrukowane wersje plakatu. Z kolei w dystrybucji ulotek wśród mieszkańców terenów wiejskich województwa lubelskiego mają pomóc funkcjonariusze Policji.

Warto przypomnieć, że sygnatariuszami listu intencyjnego i partnerami akcji jest ponad czterdzieści instytucji i podmiotów z regionu lubelskiego, w tym m.in.:

 • administracja rządowa i samorządowa,
 • związki i stowarzyszenia pszczelarzy,
 • uczelnie wyższe, instytuty badawcze,
 • instytucje działające na rzecz środowiska i jego ochrony, rolnictwa, pszczelarstwa itp.,
 • firmy z branży (FC „Pszczółka”, Spółdzielnia Pszczelarska „Apis”),
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,
 • zainteresowane media.

Więcej informacji na temat kampanii znajdziesz w zakładce lubelskie.pl/pszczola

Zachęcamy do kontaktu w sprawie kampanii za pośrednictwem skrzynki pocztowej: pszczola@lubelskie.pl

Materiały do pobrania