Park Krajobrazowy „Puszczy Solskiej
Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Link

Park utworzony w 1988 roku obejmuje swoim zasięgiem południowo-zachodnie wzgórza części krawędziowej Roztocza Środkowego oraz fragment Równiny Biłgorajskiej zwany niekiedy Równiną Puszczańską. 

Lasy, jako dominujący element parku, stanowią ponad 85% jego powierzchni. Przeważającym typem lasu są świeże bory sosnowe.

Dużą osobliwością geologiczna parku są progi tektoniczne pochodzące z okresu tworzenia się Karpat. Są one wyraźnie widoczne, jako malownicze niewielkie wodospady na rzekach Tanew i Sopot . Lokalnie zwane są szumami, szypotami lub sopotami. Wokół rzek z progami skalnymi utworzono rezerwaty krajobrazowe „Czartowe Pole” i „Nad Tanwią”. Na terenie parku znajduje się też rezerwat leśny „Bukowy Las” powołany w celu ochrony typowego dla Roztocza lasu bukowo-jodłowego.

Szata roślinna Puszczy Solskiej jest urozmaicona i niezwykle interesująca. Z ciekawszych roślin objętych ochroną należy wymienić: czosnek niedźwiedzi, zachyłkę Roberta, pięć gatunków widłaków, goryczkę wąskolistną, trzy gatunki rosiczek, bagno zwyczajne, kosaćca syberyjskiego, lilię złotogłów, kilka gatunków storczyków, turzycę strunową i bagienną, grążela żółtego i turówkę wonną.

Bogata jest również fauna tego obszaru. W zimnych i czystych wodach potoków parku żyją dwa cenne, również dla wędkarzy gatunki ryb: pstrąg potokowy i lipień. Górne odcinki biegu strumieni przyjęto nazywać „krainą pstrąga i lipienia”. Z awifauny na terenie parku zanotowano gatunki zagrożone w skali globalnej: podgorzałkę i derkacza. Do najbardziej charakterystycznych i jednocześnie najcenniejszych gatunków leśnych należy zaliczyć większość szponiastych: trzmielojad, bielik, jastrząb, krogulec, myszołów, orlik krzykliwy oraz inne, jarząbek, głuszec, cietrzew, żuraw, dzięcioły: zielonosiwy, zielony, czarny. Na uwagę zasługuje obecność gadożera, który jest regularnie obserwowany w rejonie Puszczy Solskiej. To gatunek skrajnie zagrożony, na Lubelszczyźnie jego liczebność oceniana jest jedynie na 3-4 pary. Z gatunków wodno-błotnych na uwagę zasługują m.in. większość gatunków perkozów, bąk, bączek, wszystkie lęgowe chruściele. Z gromady ssaków wymienić należy: 4 gatunki ryjówkowatych, 7 gatunków nietoperzy, jeża, kreta, łasicę, gronostaja, wiewiórkę pospolitą, chomika europejskiego, popielicę, orzesznicę, żołędnicę, bobra europejskiego, wilka, rysia, dzika, łosia, jelenia, sarnę. Coraz częstsze obserwacje rysia świadczą, iż odbudowuje on swoją populację, dzięki czemu zostanie przywrócony naturalny selekcjoner populacji sarny. Obecnie Puszcza Solska jest ostoją ptasią o randze międzynarodowej w ramach programu Natura 2000.

Na terenie parku znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej – są to pojedyncze drzewa i grupy drzew, oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej: źródlisko rzeki Jeleń i wodospad na Jeleniu.

Najciekawsze obiekty historyczne i kulturowe znajdujące się na terenie parku i w jego okolicy to: kościół, synagoga i kirkut w Józefowie, modrzewiowy kościół i „Kaplica na Wodzie” w Górecku Kościelnym, ruiny papierni w rezerwacie „Czartowe Pole”, pałac Łosiów w Narolu (na terenie Województwa Podkarpackiego).

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej jest chętnie odwiedzany przez turystów. Bazą wypadową do wycieczek są popularne miejscowości wypoczynkowe takie jak Susiec, Józefów czy Narol. Przez park przebiega szereg szlaków pieszych i rowerowych – Józefów promuję się wręcz mianem „Rowerowej Stolicy Polski”. Na terenie parku wytoczono tez ścieżki przyrodnicze.

Galeria zdjęć

Dane teleadresowe

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

ul. Partyzantów 3

22-400 Zamość

tel.: 84 677 66 16

email: zamosc.zlpk@lubelskie.pl, zpkr@interia.pl